Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

FCT SOERMAR

Tunnusnumber registris: 82034158123-36
Registreerimise kuupäev: 21/02/2012 16:01:03

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 05/02/2015 17:37:02
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 05/02/2015 17:37:02
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 05/02/2017

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

FCT SOERMAR

SOERMAR

FUNDACIÓN

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Muud organisatsioonid

    Kontaktandmed

CARDENAL HERRERA ORIA,57 PRIMERA PLANTA
28034 MADRID
HISPAANIA

(+34)915562700

    Juriidiliselt vastutav isik

NOVOA EVA MARIA

DIRECTOR GENERAL

    ELi asjade eest vastutav isik

CARNEROS ALFONSO M.

DIRECTOR TÉCNICO

    Eesmärgid ja ülesanded

Small and medium-sized private Spanish shipyards Technical Centre Non profit Foundation.

Founded in 2002, “LA FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO SOERMAR (SOERMAR)” is a Spanish Ship Technical and Technological private Centre incorporated by 23 small and medium-sized Spanish private shipyards. SOERMAR is a SME which works for the incorporated shipyards; improving their competitiveness thought the promotion, development and participation in research projects; given them technical support in the development of new project design and innovative ships, and attending the technological needed of the shipbuilding related enterprises.

SOERMAR is highly involved in research & innovations activities since its foundation in 2002, with important national research programs. Research has been developed with special attention to the needs of shipbuilders.

SOERMAR cooperates through COREDES, and CESA promoting a better focus for maritime industries R&D in the EU and she is also taking active part in the Spanish Maritime Technological Platform which has its reflex in the European Platform called Waterborne. We are not representatives of the National Spanish Association of Shipbuilders and Ship repairers (UNINAVE), but UNINAVE has delegated in SOERMAR their participation in the CESA European Research Group (COREDES).

SOERMAR have participated in the industry Support Group of the Technology Platform WATERBORNE, and also have participated in COREDES meetings and contributed to the R&D Master Plans.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Transporte, energía, competencia, empresa, investigación y desarrollo, medioambiente, legislación marítima internacional, política marítima.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Se ha colaborado en aportar opinión a las consultas relacionadas al cambio normativo de los marcos de I+D+i, de las ayudas de minimis, en la elaboración de Leadership 2020, en la especialización inteligente RIS3, etcc...

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 3   25%: 2

5

2

TODOS TITULADOS DE GRADO SUPERIOR.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Regionaalpoliitika
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Välissuhted
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

PERTENECEMOS A WATERBORNE, SEAEUROPE y PPP VESSELS FOR THE FUTURE

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 50 000 € ja < 99 999 €

0 €

N/a

30 000 €

7PM

LAS CANTIDADES ANTERIORMENTE REFERENCIADAS HAN SIDO REALIZADAS COMO UNA ESTIMACIÓN DADO QUE SE CONFIRMARAN DE FORMA ADECUADA A LA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES HECHO QUE SE REALIZA EN EL 2014.

RESALTAR QUE LA FCT SOERMAR ES COORDINADOR DE UN PROYECTO DE I+D DESARROLLADO AL AMPARO DEL 7PM QUE SE PROCEDERÁ A SU CIERRE ECONÓMICO DURANTE 2014.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
EVA MARIA NOVOA ROJAS