Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

FCT SOERMAR

Identifikační číslo v rejstříku: 82034158123-36
Datum registrace: 21/02/2012 16:01:03

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 05/02/2015 17:37:02
Datum poslední roční aktualizace je: 05/02/2015 17:37:02
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 05/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

FCT SOERMAR

SOERMAR

FUNDACIÓN

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

ostatní organizace

    Kontaktní údaje

CARDENAL HERRERA ORIA,57
PRIMERA PLANTA
28034 MADRID
ŠPANĚLSKO

(+34) 915562700

    Osoba s právní odpovědností

paní  NOVOA EVA MARIA

DIRECTOR GENERAL

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  CARNEROS ALFONSO M.

DIRECTOR TÉCNICO

    Cíle a úkoly

Small and medium-sized private Spanish shipyards Technical Centre Non profit Foundation.

Founded in 2002, “LA FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO SOERMAR (SOERMAR)” is a Spanish Ship Technical and Technological private Centre incorporated by 23 small and medium-sized Spanish private shipyards. SOERMAR is a SME which works for the incorporated shipyards; improving their competitiveness thought the promotion, development and participation in research projects; given them technical support in the development of new project design and innovative ships, and attending the technological needed of the shipbuilding related enterprises.

SOERMAR is highly involved in research & innovations activities since its foundation in 2002, with important national research programs. Research has been developed with special attention to the needs of shipbuilders.

SOERMAR cooperates through COREDES, and CESA promoting a better focus for maritime industries R&D in the EU and she is also taking active part in the Spanish Maritime Technological Platform which has its reflex in the European Platform called Waterborne. We are not representatives of the National Spanish Association of Shipbuilders and Ship repairers (UNINAVE), but UNINAVE has delegated in SOERMAR their participation in the CESA European Research Group (COREDES).

SOERMAR have participated in the industry Support Group of the Technology Platform WATERBORNE, and also have participated in COREDES meetings and contributed to the R&D Master Plans.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Transporte, energía, competencia, empresa, investigación y desarrollo, medioambiente, legislación marítima internacional, política marítima.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Se ha colaborado en aportar opinión a las consultas relacionadas al cambio normativo de los marcos de I+D+i, de las ayudas de minimis, en la elaboración de Leadership 2020, en la especialización inteligente RIS3, etcc...

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 3   25%: 2

5

2

TODOS TITULADOS DE GRADO SUPERIOR.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

PERTENECEMOS A WATERBORNE, SEAEUROPE y PPP VESSELS FOR THE FUTURE

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 50 000 € a < 99 999 €

0 €

N/a

30 000 €

7PM

LAS CANTIDADES ANTERIORMENTE REFERENCIADAS HAN SIDO REALIZADAS COMO UNA ESTIMACIÓN DADO QUE SE CONFIRMARAN DE FORMA ADECUADA A LA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES HECHO QUE SE REALIZA EN EL 2014.

RESALTAR QUE LA FCT SOERMAR ES COORDINADOR DE UN PROYECTO DE I+D DESARROLLADO AL AMPARO DEL 7PM QUE SE PROCEDERÁ A SU CIERRE ECONÓMICO DURANTE 2014.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
EVA MARIA NOVOA ROJAS