Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

APCO Worldwide

Identifikačné číslo v Registri: 81995781088-41
Dátum registrácie: 06/02/2009 15:16:16

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 20/02/2015 17:58:34
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 20/02/2015 17:58:34
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 20/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

APCO Worldwide

Inc.

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

12th Street, N.W., 700
Suite 800
20005 Washington, DC
SPOJENÉ ŠTÁTY

(+1) 202 778 1000

47, rue Montoyer
1000 Brussels
BELGICKO

(+32) 26459811

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Claire Boussagol

Managing Director, Brussels

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Claire Boussagol

Managing Director

    Ciele a poslanie

APCO Worldwide is a global communication consultancy specializing in building relationships with an organization's key stakeholders. These relationships are critical to the full range of challenges our clients face.

We believe an organization's reputation is the culmination of how such challenges are managed. In the end, this work builds and protects an organization's value and the value of its products and services.

It is our goal to be a trusted partner of choice and help create this value – by pushing the boundaries of communication and providing global service, culture by culture.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

APCO is offering a range of services in the domain of professional public affairs, going from monitoring, plicy analysis, strategid advice and support on media relations and events.
Our clients are mainly centralized in the sectors of Energy, Services to Government, Competition, Healthcare, ICT, Telecoms,Transport, FMCG and financial services.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

APCO Worldwide's multinational and experienced team based in Brussels advises clients on developments with the instititions of the European Union across wide spectrum of issues and policy areas.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 30

30

7,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Amélie COULET 15/01/2015 13/01/2016
Timothy Benjamin England 24/02/2015 20/08/2015
Tresja Bolt 11/02/2015 29/02/2016
Theofanis Kakarnias 15/01/2015 13/01/2016
Elisabeth Hoffmann 15/01/2015 13/01/2016
Alison Chambers 15/01/2015 13/01/2016
Theo Moore 20/01/2015 16/01/2016
Tanja Albreht 21/01/2015 19/01/2016
Mathilde Bouvier 20/01/2015 16/01/2016
Ioana Enache 11/02/2015 29/02/2016
Eleonora Wäktare 11/12/2014 09/12/2015
Claire Thomas-Daoulas 15/01/2015 13/01/2016
Dario la Nasa 03/06/2014 28/05/2015
Emma Wilson 16/01/2015 14/01/2016
Richard Bullard 01/10/2014 29/09/2015
Claire Boussagol 27/06/2014 12/06/2015
Julie Kjestrup 20/01/2015 16/01/2016
Antonia Alomar 20/01/2015 16/01/2016
Marion Soury 15/01/2015 13/01/2016
James Lovegrove 15/01/2015 13/01/2016
Brian Carroll 26/06/2014 24/06/2015
Daniel Benjamens 25/09/2014 23/09/2015
Loes van Tiem 01/10/2014 29/09/2015
Alexandra Duncan 08/10/2014 06/10/2015
Benjamin Faull 25/09/2014 23/09/2015
Rachele Ciavarella 24/02/2015 20/02/2016
Zeynep Karasin 11/02/2015 29/02/2016
Serghei Sadohin 11/02/2015 29/02/2016
Nicholas Whyte 25/10/2014 23/10/2015
Raphael Delli 11/12/2014 09/12/2015

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

EPACA, BritCham, Friends of Europe, International Crisis Group, Centre for European Policy Studies (CEPS)

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 1 500 000 € a < 1 999 999 €

>= 1 000 000 €

 • Ligue de Football Professionnel
 • eBay Inc.
 • EFPIA
 • FMC Chemicals
 • KFC France
 • SafeGov Inc
 • Digital Europe
 • Hoffman-La Roche
 • Ligue Football Professionel
 • News Corporation
 • Novartis
 • Arkema
 • European Azerbaijan Society
 • L-3 Communications
 • Reed Elsevier
 • SCA Hygiene Products AB
 • ABTA LTD.
 • Blue Fish Association
 • British Airways Ltd
 • Eircom
 • Hewlett-Packard Company
 • Johnson & Johnson
 • Premier League
 • Rotary Foundation
 • SAB Miller
 • Shire
 • White & Case LLP
 • Depositor Trust & Clearing Company
 • European Branded Clothing Alliance
 • Liquidnet
 • Microsoft
 • GML Ltd.

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.