Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

APCO Worldwide

Identifikačné číslo v Registri: 81995781088-41
Dátum registrácie: 6.2.2009 15:16:16

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 28.11.2014 12:37:31
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27.1.2014 16:11:38


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: APCO Worldwide
Skratka:
Právna forma: Inc.
Internetová stránka: http://www.apcoworldwide.com

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Claire Boussagol
Funkcia: Managing Director, Brussels

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Claire Boussagol
Funkcia: Managing Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: 12th Street, N.W. Suite 800 700
20005 Washington, DC
SPOJENÉ ŠTÁTY
Telefónne číslo: (+1) 202 778 1000
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Claire Boussagol
Managing Director
APCO Worldwide
Rue Montoyer, 47
B-1000 Brussels
Belgium
Tel: +32 2 645 9811
Fax: +32 2 645 9812

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: APCO Worldwide is a global communication consultancy specializing in building relationships with an organization's key stakeholders. These relationships are critical to the full range of challenges our clients face.

We believe an organization's reputation is the culmination of how such challenges are managed. In the end, this work builds and protects an organization's value and the value of its products and services.

It is our goal to be a trusted partner of choice and help create this value – by pushing the boundaries of communication and providing global service, culture by culture.
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 25
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Ioana Enache 22.2.2014 20.2.2015
Elisabeth Hoffmann 23.1.2014 21.1.2015
Raphael Delli 11.12.2014 9.12.2015
Amélie COULET 25.1.2014 23.1.2015
Nicholas Whyte 25.10.2014 23.10.2015
Alison Chambers 22.1.2014 20.1.2015
Tracy Ann Murphy 25.9.2014 23.9.2015
Rachele Ciavarella 13.3.2014 11.3.2015
Emma Wilson 28.1.2014 24.1.2015
Benjamin Faull 25.9.2014 23.9.2015
Alexandra Duncan 8.10.2014 6.10.2015
Loes van Tiem 1.10.2014 29.9.2015
Daniel Benjamens 25.9.2014 23.9.2015
Brian Carroll 26.6.2014 24.6.2015
James Lovegrove 28.1.2014 24.1.2015
Marion Soury 23.1.2014 21.1.2015
Antonia Alomar 22.1.2014 20.1.2015
Julie Kjestrup 22.1.2014 20.1.2015
Theofanis Kakarnias 23.1.2014 21.1.2015
Claire Boussagol 27.6.2014 12.6.2015
Richard Bullard 1.10.2014 29.9.2015
Eleonora Wäktare 11.12.2014 9.12.2015
Claire Thomas-Daoulas 22.1.2014 20.1.2015
Dario la Nasa 3.6.2014 28.5.2015
Tresja Bolt 21.2.2014 19.2.2015
Theo Moore 24.1.2014 22.1.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


APCO Worldwide's multinational and experienced team based in Brussels advises clients on developments with the instititions of the European Union across wide spectrum of issues and policy areas.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
EPACA, BritCham, Friends of Europe, International Crisis Group, Centre for European Policy Studies (CEPS)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
>= 7750000  € a < 8000000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • France Telecom
 • Hewlett-Packard Company
 • Life Technology
 • MetLife
 • Reed Elsevier
 • Vestas Wind Technology
 • Arkema
 • Dow Corning
 • EBE EuropaBio
 • EFPIA
 • Ethicon
 • Hoffman La Roche
 • KFC France
 • L-3 Communications
 • Rotary
 • Serban & Musneci Associates
 • The Airport Operators


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 50000 € eur a menej ako 100000 € eur.
 • Ligue de Football Professionnel
 • ABTA Ltd.
 • Prysmian
 • GML Limited
 • SAB Miller
 • Johnson & Johnson
 • ASTM International
 • Hellenic Telecom Organisation
 • Liquidnet
 • Novo Nordisk
 • Premier League
 • Shire


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 100000 € eur a menej ako 150000 € eur.
 • Barilla


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 150000 € eur a menej ako 200000 € eur.
 • Applied Materials Inc
 • International Game Technology
 • Microsoft


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 200000 € eur a menej ako 250000 € eur.
 • BIC Group
 • EBCA European Branded Clothing Allc


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 250000 € eur a menej ako 300000 € eur.
 • Depositor Trust & Clearing

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.