Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

APCO Worldwide

Αριθμός μητρώου: 81995781088-41
ημερομηνία της εγγραφής: 6/2/2009 3:16:16 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 27/1/2014 4:11:38 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 27/1/2014 4:11:38 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: APCO Worldwide
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: Inc.
Δικτυακός τόπος: http://www.apcoworldwide.com

Τμήματα

Τμήμα: I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι
και ειδικότερα: Γραφεία συμβούλων

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Δεσποινίς  Claire Boussagol
Θέση: Managing Director, Brussels

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Δεσποινίς  Claire Boussagol
Θέση: Managing Director

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 700 12th Street, N.W. Suite 800
20005 Washington, DC
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Αριθμός τηλεφώνου: (+1) 202 778 1000
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Claire Boussagol
Managing Director
APCO Worldwide
Rue Montoyer, 47
B-1000 Brussels
Belgium
Tel: +32 2 645 9811
Fax: +32 2 645 9812

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: APCO Worldwide is a global communication consultancy specializing in building relationships with an organization's key stakeholders. These relationships are critical to the full range of challenges our clients face.

We believe an organization's reputation is the culmination of how such challenges are managed. In the end, this work builds and protects an organization's value and the value of its products and services.

It is our goal to be a trusted partner of choice and help create this value – by pushing the boundaries of communication and providing global service, culture by culture.
Τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ο οργανισμός είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 25
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Emma Wilson 28/1/2014 24/1/2015
Ioana Enache 22/2/2014 20/2/2015
Tracy Ann Murphy 20/9/2013 19/9/2014
Rachele Ciavarella 13/3/2014 11/3/2015
Daniel Benjamens 2/10/2013 30/9/2014
Brian Carroll 26/6/2014 24/6/2015
James Lovegrove 28/1/2014 24/1/2015
Marion Soury 23/1/2014 21/1/2015
Antonia Alomar 22/1/2014 20/1/2015
Julie Kjestrup 22/1/2014 20/1/2015
Claire Boussagol 27/6/2014 12/6/2015
Katarzyna Kolanko 22/1/2014 20/1/2015
Paulo Fernando Figueira de Sousa E Pina da Silva 21/2/2014 19/2/2015
Livia Harseu 22/1/2014 20/1/2015
Alphonse Daudre Vignier 9/8/2013 7/8/2014
Dario la Nasa 3/6/2014 28/5/2015
Claire Thomas-Daoulas 22/1/2014 20/1/2015
Alison Chambers 22/1/2014 20/1/2015
Elisabeth Hoffmann 23/1/2014 21/1/2015
Theofanis Kakarnias 23/1/2014 21/1/2015
Tresja Bolt 21/2/2014 19/2/2015
Theo Moore 24/1/2014 22/1/2015
Riccardo Mezzasalma 23/1/2014 21/1/2015
Amélie COULET 25/1/2014 23/1/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


APCO Worldwide's multinational and experienced team based in Brussels advises clients on developments with the instititions of the European Union across wide spectrum of issues and policy areas.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αθλητισμός
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Προϋπολογισμός
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
EPACA, BritCham, Friends of Europe, International Crisis Group, Centre for European Policy Studies (CEPS)

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Κύκλος εργασιών του οργανισμού σχετικός με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων των πελατών του ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
>= 7750000  € και < 8000000  €

Πελάτες με κύκλο εργασιών μικρότερο του 50000 €.
 • France Telecom
 • Hewlett-Packard Company
 • Life Technology
 • MetLife
 • Reed Elsevier
 • Vestas Wind Technology
 • Arkema
 • Dow Corning
 • EBE EuropaBio
 • EFPIA
 • Ethicon
 • Hoffman La Roche
 • KFC France
 • L-3 Communications
 • Rotary
 • Serban & Musneci Associates
 • The Airport Operators


Πελάτες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 50000 € και μικρότερο του 100000 €.
 • Ligue de Football Professionnel
 • ABTA Ltd.
 • Prysmian
 • GML Limited
 • SAB Miller
 • Johnson & Johnson
 • ASTM International
 • Hellenic Telecom Organisation
 • Liquidnet
 • Novo Nordisk
 • Premier League
 • Shire


Πελάτες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 100000 € και μικρότερο του 150000 €.
 • Barilla


Πελάτες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 150000 € και μικρότερο του 200000 €.
 • Applied Materials Inc
 • International Game Technology
 • Microsoft


Πελάτες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 200000 € και μικρότερο του 250000 €.
 • BIC Group
 • EBCA European Branded Clothing Allc


Πελάτες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 250000 € και μικρότερο του 300000 €.
 • Depositor Trust & Clearing

Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.