Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Ogilvy Group

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 81904791851-37
Data Reġistrazzjoni: 16/06/2009 17:01:28

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 17/06/2014 18:40:43
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 17/06/2014 18:40:43


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Ogilvy Group
Akronimu: Ogilvy
Statut legali: Société Anonyme (S.A.)
Websajt: http://www.ogilvy.com

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Emile Van Popering
Kariga: Financial Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Clémentine Martini
Kariga: Account Manager

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 47 Cantersteen 
Brussels 1000
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 02 545 6600
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Ann Maes - Managing Director
Email: ann.maes@ogilvy.com

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Ogilvy & Mather is a leading global, multi-disciplinary communications consultancy operating in 120 countries (450 offices).

In Brussels, Ogilvy Group (the Belgian affiliate of Ogilvy & Mather) provides strategic, integrated public affairs and advocacy services to clients - corporations, trade associations and coalitions, governments, regions, international organizations - to effectively interact with the European institutions and EU opinion leaders. We are also the public affairs hub of Ogilvy & Mather Group's 49-office European network and a focal point for pan-European and global campaigns.

Integrated Creative Communications
Ogilvy PR/Brussels is a full-service, strategic communications consultancy. We are the European Union (EU) communications hub in Europe and a focal point for pan-European and global communications campaigns. We also provide strategic public relations and communications services for local and global brands. Close to the EU institutions, decision makers and opinion leaders in the EU, our unique vantage point enables us to advise clients on EU political and regulatory developments affecting the wider European market, whatever the sector, whichever the issue.

Public Affairs
Our multinational, multicultural public affairs team at Ogilvy PR/Brussels has deep knowledge of how to navigate the European political arena and steer through strong and diverse cultural influences to meet the client’s desired goal. Whether it is approaching institutions like the European Commission, Council of the European Union and European Parliament, or tailoring messages to match the local culture, Ogilvy PR/ Brussels is a cornerstone in the network’s global Public Affairs offering. Select clients include the European Commission, the European Parliament, the Foundation for European Progressive Studies, the Innovative Medicines Initiative, and the Lance Armstrong Foundation.

Public Policy Communications
Our public policy team provides public policy/institutional clients with a one-stop communications resource for a wide range of communications campaigns and projects. Using the full array of creative communications tools, we deploy Ogilvy PR’s tried and tested consumer communications and social marketing techniques to help our public sector clients communicate effectively with citizens.

Corporate and Consumer PR
The corporate and consumer PR team offers strategic communications advice to a wide range of clients, covering corporate positioning, reputation management, corporate social responsibility, stakeholder engagement, crisis communications, media training, media relations and high-level events.

Ogilvy & Mather is a WPP company (NASDAQ: WPPGY), one of the world's largest communications services groups.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 10
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Our public affairs offer includes the following services: EU and pan-European advocacy outreach, reputation-building campaigns, stakeholder and NGO engagement, strategy and campaign design, messaging development, coalition and network building, intelligence gathering and monitoring, issue management and policy analysis, stakeholder and issue audit, organization of policy events, workshops, media relations, digital and social media strategies, perception audit, crisis communication, litigation communication, PA and EU training.

We have specific expertise in the following sectors: environment and sustainability, energy, transport, healthcare, agro-food, internal market and competition, IT and new technologies, security and defense, sport governance and trade.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Azzjoni għall-Klima
 • Dwana
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Għajnuna umanitarja
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Sport
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir
 • Trasport
 • Żgħażagħ
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
European Centre for Public Affairs
Public Affairs Council
British Chamber of Commerce Belgium
European Association of Communication Directors
Belgian PR Consultants Association

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2011 - 12/2011
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
>= 300000  € et < 350000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • Novartis

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 800,000 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.