Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Ogilvy Group

Αριθμός μητρώου: 81904791851-37
ημερομηνία της εγγραφής: 16/06/2009 17:01:28

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 17/06/2014 18:40:43
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 17/06/2014 18:40:43

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Ogilvy Group

Ogilvy

Société Anonyme (S.A.)

    Τμήμα εγγραφής

I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Γραφεία συμβούλων

    Στοιχεία επικοινωνίας

Cantersteen, 47
1000 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 02 545 6600

(+) 

Ann Maes - Managing Director
Email: ann.maes@ogilvy.com

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Emile Van Popering

Financial Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Clémentine Martini

Account Manager

    Στόχοι και αποστολή

Ogilvy & Mather is a leading global, multi-disciplinary communications consultancy operating in 120 countries (450 offices).

In Brussels, Ogilvy Group (the Belgian affiliate of Ogilvy & Mather) provides strategic, integrated public affairs and advocacy services to clients - corporations, trade associations and coalitions, governments, regions, international organizations - to effectively interact with the European institutions and EU opinion leaders. We are also the public affairs hub of Ogilvy & Mather Group's 49-office European network and a focal point for pan-European and global campaigns.

Integrated Creative Communications
Ogilvy PR/Brussels is a full-service, strategic communications consultancy. We are the European Union (EU) communications hub in Europe and a focal point for pan-European and global communications campaigns. We also provide strategic public relations and communications services for local and global brands. Close to the EU institutions, decision makers and opinion leaders in the EU, our unique vantage point enables us to advise clients on EU political and regulatory developments affecting the wider European market, whatever the sector, whichever the issue.

Public Affairs
Our multinational, multicultural public affairs team at Ogilvy PR/Brussels has deep knowledge of how to navigate the European political arena and steer through strong and diverse cultural influences to meet the client’s desired goal. Whether it is approaching institutions like the European Commission, Council of the European Union and European Parliament, or tailoring messages to match the local culture, Ogilvy PR/ Brussels is a cornerstone in the network’s global Public Affairs offering. Select clients include the European Commission, the European Parliament, the Foundation for European Progressive Studies, the Innovative Medicines Initiative, and the Lance Armstrong Foundation.

Public Policy Communications
Our public policy team provides public policy/institutional clients with a one-stop communications resource for a wide range of communications campaigns and projects. Using the full array of creative communications tools, we deploy Ogilvy PR’s tried and tested consumer communications and social marketing techniques to help our public sector clients communicate effectively with citizens.

Corporate and Consumer PR
The corporate and consumer PR team offers strategic communications advice to a wide range of clients, covering corporate positioning, reputation management, corporate social responsibility, stakeholder engagement, crisis communications, media training, media relations and high-level events.

Ogilvy & Mather is a WPP company (NASDAQ: WPPGY), one of the world's largest communications services groups.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

Our public affairs offer includes the following services: EU and pan-European advocacy outreach, reputation-building campaigns, stakeholder and NGO engagement, strategy and campaign design, messaging development, coalition and network building, intelligence gathering and monitoring, issue management and policy analysis, stakeholder and issue audit, organization of policy events, workshops, media relations, digital and social media strategies, perception audit, crisis communication, litigation communication, PA and EU training.

We have specific expertise in the following sectors: environment and sustainability, energy, transport, healthcare, agro-food, internal market and competition, IT and new technologies, security and defense, sport governance and trade.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

10

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αθλητισμός
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επικοινωνία
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Πολιτισμός
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

European Centre for Public Affairs
Public Affairs Council
British Chamber of Commerce Belgium
European Association of Communication Directors
Belgian PR Consultants Association

    Οικονομικά στοιχεία

01/2011  -  12/2011

>= 300.000  € και < 350.000  €

 • Novartis

800.000 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.