Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Association Justice & Environment

Inschrijvingsnummer in het register 81849786507-65
Inschrijvingsdatum: 30-8-11 14:55:14

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 5-8-14 8:09:18
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 5-8-14 8:09:18


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Association Justice & Environment
Acroniem: J&E
Rechtsvorm: NGO
Website: http://www.justiceandenvironment.org

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Thomas Alge
Functie: Chairman

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Csaba Kiss
Functie: Coordinator

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Udolni  33
60200 Brno
TSJECHIË
Telefoon: (+420) 774130730
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: J&E aims for better legislation and implementation of environmental law on the national and European Union (EU) stage to protect the environment, people and nature. J&E does this by enhancing the enforcement of EU legislation through the use of European law and exchange of information on the national, cross-border and wider European level.
All J&E activities are based on the expertise, knowledge and experience of its member organisations. The members contribute their legal know-how and are instrumental in the initiation, design and implementation of the J&E work programme.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 8
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


-environment
-climate change

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Milieu

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 8
Aantal aangesloten organisaties: 12
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
 • EPS (1 Ingeschrevenen)
 • EMLA (1 Ingeschrevenen)
 • CRJ (1 Ingeschrevenen)
 • OEKOBUERO (1 Ingeschrevenen)
 • AJA (1 Ingeschrevenen)
 • EELC (1 Ingeschrevenen)
 • PIC (1 Ingeschrevenen)
 • Via Iuris (1 Ingeschrevenen)
 • ZA (1 Ingeschrevenen)
 • Front 21/42 (1 Ingeschrevenen)
 • UfU (1 Ingeschrevenen)
 • IIDMA (1 Ingeschrevenen)
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • DUITSLAND
 • ESTLAND
 • HONGARIJE
 • KROATIË
 • OOSTENRIJK
 • ROEMENIË
 • SLOVENIË
 • SLOWAKIJE
 • SPANJE
 • TSJECHIË

 • MACEDONIË, VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 245.406
waarvan gefinancierd door de overheid: 241.592
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies: 241.592
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 3.814
- giften:
- contributies van de leden: 3.814
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.