Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

NATIONAL ASSOCIATION OF THE ROMANIAN REGISTRARS

Id-nummer i registret: 81682927739-49
Registreringsdag: 2012-01-17 11:20:42

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-20 13:52:50
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-20 13:52:50


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: NATIONAL ASSOCIATION OF THE ROMANIAN REGISTRARS
Förkortning: ANFSCR
Associationsform (rättslig ställning): PROFESSIONAL ASSOCIATION
Webbplats: http://anfscr.blogspot.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: MARIN RENATA MIHAELA
Befattning: PRESIDENT

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: MARIN RENATA MIHAELA
Befattning: PRESIDENT

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Serviciul Stare Civila Iasi str. Vasile Alecsandri 8
700400 Iasi
RUMÄNIEN
Telefon: (+40) 744771721
Fax: (+40) 232244585
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: National Association of the Romanian Registrars was established on 15 January 2011, in the City of Iasi, the activity being started on april 2011.
The Association is the first professional association of the Romanian registrars in the Romanian history, the first step toward the professionalization of this position and the creation of a professional registrar’s body.
The N.A.R.R. main goal is to represent, promote and protect the professional, social, economical and cultural rights of the Romanian registrars, to gain and protect specific rights according to their professional position, to promote and support the professional training and formation, to make every effort for the registrar to be recognized as a professional category in the Romanian labor market.
From the 1st January 2012 the Association became member of European Association of Civil Registrars.
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 250
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


xxxxxx

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Inrikes frågor
 • Kommunikation
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Ungdom
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
From the 1st January 2012 the Association became member of European Association of Civil Registrars (EVS) based in Germany.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

The Association started its activity on april 2011 and , because we are at the beginning,its budget is based on members contributions and sponsors.

We intend to start finding and applying for grants.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.