Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

NATIONAL ASSOCIATION OF THE ROMANIAN REGISTRARS

Tunnistenumero rekisterissä: 81682927739-49
Rekisteröintipäivä: 17.1.2012 11:20:42

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 20.1.2014 13:52:50
Edellinen vuotuinen päivitys: 20.1.2014 13:52:50


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: NATIONAL ASSOCIATION OF THE ROMANIAN REGISTRARS
Lyhenne: ANFSCR
Organisaation oikeudellinen muoto: PROFESSIONAL ASSOCIATION
Internet-osoite: http://anfscr.blogspot.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: MARIN RENATA MIHAELA
Tehtävä organisaatiossa: PRESIDENT

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: MARIN RENATA MIHAELA
Tehtävä organisaatiossa: PRESIDENT

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Serviciul Stare Civila Iasi str. Vasile Alecsandri 8
700400 Iasi
ROMANIA
Puhelinnumero: (+40) 744771721
Faksinumero: (+40) 232244585
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: National Association of the Romanian Registrars was established on 15 January 2011, in the City of Iasi, the activity being started on april 2011.
The Association is the first professional association of the Romanian registrars in the Romanian history, the first step toward the professionalization of this position and the creation of a professional registrar’s body.
The N.A.R.R. main goal is to represent, promote and protect the professional, social, economical and cultural rights of the Romanian registrars, to gain and protect specific rights according to their professional position, to promote and support the professional training and formation, to make every effort for the registrar to be recognized as a professional category in the Romanian labor market.
From the 1st January 2012 the Association became member of European Association of Civil Registrars.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 250
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


xxxxxx

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
From the 1st January 2012 the Association became member of European Association of Civil Registrars (EVS) based in Germany.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

The Association started its activity on april 2011 and , because we are at the beginning,its budget is based on members contributions and sponsors.

We intend to start finding and applying for grants.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.