Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

NATIONAL ASSOCIATION OF THE ROMANIAN REGISTRARS

Αριθμός μητρώου: 81682927739-49
ημερομηνία της εγγραφής: 17/01/2012 11:20:42

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 08/02/2015 18:44:31
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 08/02/2015 18:44:31
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 08/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

NATIONAL ASSOCIATION OF THE ROMANIAN REGISTRARS

ANFSCR

PROFESSIONAL ASSOCIATION

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Serviciul Stare Civila Iasi, 8
str. Vasile Alecsandri
700400 Iasi
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

(+40) 744771721

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  MARIN RENATA MIHAELA

PRESIDENT

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  MARIN RENATA MIHAELA

PRESIDENT

    Στόχοι και αποστολή

National Association of the Romanian Registrars was established on 15 January 2011, in the City of Iasi, the activity being started on april 2011.
The Association is the first professional association of the Romanian registrars in the Romanian history, the first step toward the professionalization of this position and the creation of a professional registrar’s body.
The N.A.R.R. main goal is to represent, promote and protect the professional, social, economical and cultural rights of the Romanian registrars, to gain and protect specific rights according to their professional position, to promote and support the professional training and formation, to make every effort for the registrar to be recognized as a professional category in the Romanian labor market.
From the 1st January 2012 the Association became member of European Association of Civil Registrars.

εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Green papers-Less bureaucracy for citizens: promoting free movement of public documents and recognition of the effects of civil status records


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

xxxxxx

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 4  

4

2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
  • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
  • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
  • Επικοινωνία
  • Έρευνα και τεχνολογία
  • Εσωτερικών Υποθέσεων
  • Κοινωνία της πληροφορίας
  • Νεολαία
  • Περιφερειακή πολιτική

    Μέλη

From the 1st January 2012 the Association became member of European Association of Civil Registrars (EVS) based in Germany.

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 9.999  

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

The Association started its activity on april 2011 and , because we are at the beginning,its budget is based on members contributions and sponsors.

We intend to start finding and applying for grants.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.