Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

The Brewers of Europe

Identifikavimo numeris Registre: 81610896372-23
Registracijos data: 04/08/2011 20:44:37

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 20/02/2015 17:06:44
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 20/02/2015 17:06:44
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 20/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

The Brewers of Europe

International Non Profit Association under Belgian Law (AISBL)

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Rue Caroly, 23-25
1050 Brussels
BELGIJA

(+32) 025511810

    Teisiškai atsakingas asmuo

Pierre-Olivier BERGERON

Secretary General

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Pierre-Olivier BERGERON

Secretary General

    Tikslai ir uždaviniai

Our purpose is to equip Europe’s brewers with the tools to freely, cost-effectively and responsibly brew and market beer.
In this context, The Brewers of Europe aims at raising awareness on issues where brewers’ interests are at stake and to communicate to EU policymakers, media and stakeholders alike the critical and positive role played by beer and breweries in today’s society, culture and economy.
The Brewers of Europe produces, supports and promotes studies, research and initiatives on issues pertaining to the brewing industry, in a variety of areas including economic impact, social responsibility, environmental sustainability, health, food safety, trade, as well as road safety. Other activities include events, congresses, symposia and meetings involving the many stakeholders in the beer value chain and beyond.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Growth (Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs)
Consumer information
Food safety
Quality and Promotion of agricultural products
EU strategy to support Member States in reducing alcohol-related harm
Taxation and Customs
EU road safety policy
Trade and investment
Audiovisual media services
Digital Agenda for Europe
Employment policy
Environmental policy


 

Non

Non

Civil Dialogue Group on Arable Crops (Hops)
Civil Dialogue Group on Quality and Promotion
European Alcohol and Health Forum
Excise Contact Group
Market Access Advisory Committee

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 2   25%: 3

5

1,8

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

http://www.brewersofeurope.org/site/about-us/index.php?doc_id=424

http://www.fooddrinkeurope.eu/
http://faib.org/

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € ir < 399 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.