Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

The Brewers of Europe

Identifikavimo numeris Registre: 81610896372-23
Registracijos data: 11.8.4 20.44.37

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.15 10.11.13
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.7.15 10.11.13


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: The Brewers of Europe
Akronimas:
Teisinis statusas: International Non Profit Association under Belgian Law (AISBL)
Svetainė: http://www.brewersofeurope.org

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Pierre-Olivier BERGERON
Pareigos: Secretary General

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Pierre-Olivier BERGERON
Pareigos: Secretary General

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Rue Caroly  23-25
1050 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 5511810
Faksas: (+32) 6609402
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The aims of The Brewers of Europe are to study and analyse, particularly on a scientific, technical and institutional level, all issues pertaining to the brewing industry with regard to European economic integration, and to represent the brewing sector before the authorities of the E.U. and before international organisations, seeking to implement the appropriate solutions on subjects within its competence. The activities of the association include among others studies, publications, meetings and further activities carried out in the joint interest of its members.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 6
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Mathieu Schneider 14.6.6 15.6.4
Simon Spillane 14.7.17 15.7.15
Pierre-Olivier BERGERON 14.6.5 15.6.3
Jan LICHOTA 14.6.5 15.6.3
Anna Maria DE SMET 14.6.5 15.6.3

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Interface with the EU institutions and the departments thereof in charge of the implementation of the EU legislation of relevance the brewing sector including agriculture, food safety, health and consumers, taxation, environment, transports, trade and enterprise.

Participation in platforms, consultations and events at the invitation/request of the European Commission, the European Parliament and other bodies.

Organising and/or hosting seminars and symposia on subjects of relevance to the brewing sector and to the European institutions.

For more information: http://www.brewersofeurope.org

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Transportas
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
EU Alcohol and Health Forum
FoodDrinkEurope
FAIB

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 200000  € ir < 250000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.