Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

The Brewers of Europe

Αριθμός μητρώου: 81610896372-23
ημερομηνία της εγγραφής: 04/08/2011 20:44:37

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 20/02/2015 17:06:44
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 20/02/2015 17:06:44
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 20/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

The Brewers of Europe

International Non Profit Association under Belgian Law (AISBL)

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Rue Caroly, 23-25
1050 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 025511810

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Pierre-Olivier BERGERON

Secretary General

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Pierre-Olivier BERGERON

Secretary General

    Στόχοι και αποστολή

Our purpose is to equip Europe’s brewers with the tools to freely, cost-effectively and responsibly brew and market beer.
In this context, The Brewers of Europe aims at raising awareness on issues where brewers’ interests are at stake and to communicate to EU policymakers, media and stakeholders alike the critical and positive role played by beer and breweries in today’s society, culture and economy.
The Brewers of Europe produces, supports and promotes studies, research and initiatives on issues pertaining to the brewing industry, in a variety of areas including economic impact, social responsibility, environmental sustainability, health, food safety, trade, as well as road safety. Other activities include events, congresses, symposia and meetings involving the many stakeholders in the beer value chain and beyond.

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Growth (Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs)
Consumer information
Food safety
Quality and Promotion of agricultural products
EU strategy to support Member States in reducing alcohol-related harm
Taxation and Customs
EU road safety policy
Trade and investment
Audiovisual media services
Digital Agenda for Europe
Employment policy
Environmental policy


 

Όχι

Όχι

Civil Dialogue Group on Arable Crops (Hops)
Civil Dialogue Group on Quality and Promotion
European Alcohol and Health Forum
Excise Contact Group
Market Access Advisory Committee

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 2   25%: 3

5

1,8

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αθλητισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Φορολογία

    Μέλη

http://www.brewersofeurope.org/site/about-us/index.php?doc_id=424

http://www.fooddrinkeurope.eu/
http://faib.org/

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 300.000 € και < 399.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.