Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

The Brewers of Europe

Αριθμός μητρώου: 81610896372-23
ημερομηνία της εγγραφής: 4/8/2011 8:44:37 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 20/1/2015 3:57:35 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 15/7/2014 10:11:13 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: The Brewers of Europe
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: International Non Profit Association under Belgian Law (AISBL)
Δικτυακός τόπος: http://www.brewersofeurope.org

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Pierre-Olivier BERGERON
Θέση: Secretary General

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Pierre-Olivier BERGERON
Θέση: Secretary General

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 23-25 Rue Caroly 
1050 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 5511810
Αριθμός φαξ: (+32) 6609402
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: The aims of The Brewers of Europe are to study and analyse, particularly on a scientific, technical and institutional level, all issues pertaining to the brewing industry with regard to European economic integration, and to represent the brewing sector before the authorities of the E.U. and before international organisations, seeking to implement the appropriate solutions on subjects within its competence. The activities of the association include among others studies, publications, meetings and further activities carried out in the joint interest of its members.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 5
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Mathieu Schneider 6/6/2014 4/6/2015
Simon Spillane 17/7/2014 15/7/2015
Pierre-Olivier BERGERON 5/6/2014 3/6/2015
Anna Maria DE SMET 5/6/2014 3/6/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Interface with the EU institutions and the departments thereof in charge of the implementation of the EU legislation of relevance the brewing sector including agriculture, food safety, health and consumers, taxation, environment, transports, trade and enterprise.

Participation in platforms, consultations and events at the invitation/request of the European Commission, the European Parliament and other bodies.

Organising and/or hosting seminars and symposia on subjects of relevance to the brewing sector and to the European institutions.

For more information: http://www.brewersofeurope.org

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αθλητισμός
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
EU Alcohol and Health Forum
FoodDrinkEurope
FAIB

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2014 - 12/2014
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 200000  € και < 250000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.