Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

RAI Vereniging

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 81447237779-77
Data Reġistrazzjoni: 19/01/2012 14:47:43

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 06/01/2014 09:56:31
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 06/01/2014 09:56:31


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: RAI Vereniging
Akronimu:
Statut legali: Trade Association
Websajt: http://www.raivereniging.nl

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Olaf de Bruijn
Kariga: Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Cees Boutens
Kariga: Manager Strategy & Public Affairs

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 925 President Kennedylaan 
Kaxxa Postali: 74800
Amsterdam 1070 DM
L-OLANDA
Numru tat-telefon: (+3120) 5044949
Numru tal-faks: (+3120) 6463857
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: RAI Vereniging is de branchevereniging van de fabrikanten en importeurs van wegvervoermiddelen. Anders gezegd: de producenten van alles dat wielen heeft en op de weg rijdt.
RAI Vereniging is als enige vertegenwoordiger van 'de industrie' van wegvervoermiddelen een unieke speler in de Nederlandse markt. De vereniging is door een hoge representativiteit in de verschillende productgroepen dé gesprekspartner voor overheid en bedrijfsleven.

Visie
Duurzame mobiliteit is essentieel voor de ontwikkeling van mens en maatschappij.

Missie
RAI Vereniging is de branchevereniging van de rijwiel en automobielindustrie en stimuleert de ontwikkeling van duurzame mobiliteit binnen Nederland.

Strategie
Het realiseren van onderstaande organisatiedoelstellingen:
1. Diepgaande kennis bezitten ten aanzien van 'duurzame mobiliteit'
2. Delen van deze kennis met:
a. Partijen die besluitvorming beïnvloeden
b. Partijen die verantwoordelijk zijn voor besluitvorming
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 8
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Hoe werkt RAI Vereniging?

De dagelijkse leiding van het secretariaat, het kantoor van RAI Vereniging, is in handen van de directeur Olaf de Bruijn. Naast directeur is Olaf de Bruijn algemeen secretaris van de Afdeling Auto’s en zit hij in die functie aan bij de vergaderingen van het Hoofdbestuur.
De leden van RAI Vereniging zijn lid van één of meer van de volgende vijf afdelingen:
Auto’s
Autovak
Fietsen
Gemotoriseerde Tweewielers
Speciale Voertuigen
Elke afdeling heeft een eigen afdelingssecretariaat.

De vijf afdelingen krijgen ondersteuning van de stafafdelingen Communicatie & PR, Financiële Zaken, Duurzaamheid & Techniek en Strategie & Public Affairs.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Dwana
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Riċerka u teknoloġija
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.