Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

RAI Vereniging

Идентификационен номер в Регистъра: 81447237779-77
Дата на регистрация: 12-1-19 14:47:43

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-1-6 9:56:31
Последната годишна актуализация е извършена на 14-1-6 9:56:31


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: RAI Vereniging
Инициали:
Правен статут: Trade Association
Уебсайт: http://www.raivereniging.nl

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Olaf de Bruijn
Длъжност: Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Cees Boutens
Длъжност: Manager Strategy & Public Affairs

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: President Kennedylaan  925
Пощенска кутия: 74800
1070 DM Amsterdam
НИДЕРЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+3120) 5044949
Факс: (+3120) 6463857
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: RAI Vereniging is de branchevereniging van de fabrikanten en importeurs van wegvervoermiddelen. Anders gezegd: de producenten van alles dat wielen heeft en op de weg rijdt.
RAI Vereniging is als enige vertegenwoordiger van 'de industrie' van wegvervoermiddelen een unieke speler in de Nederlandse markt. De vereniging is door een hoge representativiteit in de verschillende productgroepen dé gesprekspartner voor overheid en bedrijfsleven.

Visie
Duurzame mobiliteit is essentieel voor de ontwikkeling van mens en maatschappij.

Missie
RAI Vereniging is de branchevereniging van de rijwiel en automobielindustrie en stimuleert de ontwikkeling van duurzame mobiliteit binnen Nederland.

Strategie
Het realiseren van onderstaande organisatiedoelstellingen:
1. Diepgaande kennis bezitten ten aanzien van 'duurzame mobiliteit'
2. Delen van deze kennis met:
a. Partijen die besluitvorming beïnvloeden
b. Partijen die verantwoordelijk zijn voor besluitvorming
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 8
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Hoe werkt RAI Vereniging?

De dagelijkse leiding van het secretariaat, het kantoor van RAI Vereniging, is in handen van de directeur Olaf de Bruijn. Naast directeur is Olaf de Bruijn algemeen secretaris van de Afdeling Auto’s en zit hij in die functie aan bij de vergaderingen van het Hoofdbestuur.
De leden van RAI Vereniging zijn lid van één of meer van de volgende vijf afdelingen:
Auto’s
Autovak
Fietsen
Gemotoriseerde Tweewielers
Speciale Voertuigen
Elke afdeling heeft een eigen afdelingssecretariaat.

De vijf afdelingen krijgen ondersteuning van de stafafdelingen Communicatie & PR, Financiële Zaken, Duurzaamheid & Techniek en Strategie & Public Affairs.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.