Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Association of Finnish Suppliers of Labour Safety Equipment

Id-nummer i registret: 81433676016-34
Registreringsdag: 13/06/2011 16:17:04

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 30/03/2015 19:18:25
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 30/03/2015 19:18:25
Sista dag för nästa uppdatering är den: 30/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Association of Finnish Suppliers of Labour Safety Equipment

STYL

Registered NGO

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Pl 408
Box: 408
00101 Helsinki
FINLAND

(+358) 400601426

    Juridiskt ansvarig

Jukka Nylander

President

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Esa Kivisoja

International Liaison Officer, ESF

    Mål och uppdrag

STYL is a national association that was established in 1973 and has a membership currently covering all major labour safety companies in Finland.

Over the past 40 years the Association has focused on providing education and training for its membership, as well as influencing general development in the field safety at work in cooperation with the authorities, notified bodies and professional organisations.

STYL member companies offer personal protective equipment, technical equipment, as well as education and training in occupational safety and health.

STYL member companies' product assortment covers almost all products and services required for occupational safety and health.

Policy principles of STYL and its members:

* To maintain high professional competence and expertise in each specific field.
* To promote safety at work and the correct use of PPE.
* To influence development of legislation, standardisation, market surveillance and product testing within its field of activity
* To comply with the spirit and letter of EU regulations.
* To observe the Code of Good Trading Practice, including competition situations.
* To maintain good relations with competitors and the authorities.
* To participate actively to promote our Association's activities on national and European issues.
* To act as an example for others.

STYL is a member of the European umbrella organisation ESF.

 • Europeiska
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

PPE's


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Legislation, market surveillance and certification and testing of PPE.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

Association has 72 members (2014).

Mean number of persons/member is estimated to be 15. Number of personnel/member is between 2 and appr. 300.

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Tullar
 • Utbildning

    Medlemskap

www.styl.fi

Member of the European Safety Federation ESF, registered in Brussels, Belgium

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

Sources of income are membership and training fees as well as income from organizing exhibitions.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.