Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Association of Finnish Suppliers of Labour Safety Equipment

Identifikacijska številka v Registru: 81433676016-34
Datum registracije: 13.6.11 16:17:04

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 21.5.14 8:25:52
Datum zadnje letne spremembe: 21.5.14 8:25:52


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Association of Finnish Suppliers of Labour Safety Equipment
Kratica: STYL
Pravni status: Registered NGO
Spletna stran: http://www.styl.fi

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Jukka Nylander
Položaj: President

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Martti Humppila
Položaj: International Liaison Officer, ESF

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Niittyläntie c/o Suojalaite Oy 3
Poštni predal: 41
00811 Helsinki
FINSKA
Telefon: (+358) 400603088
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: International relations:
Mr. Martti Humppila
c/o Suojalaite Oy
Niittyläntie 3, FI-00620 Helsinki, Finland
Phone +358-400-603088
martti.humppila@suojalaite.fi
martti.humppila@styl.fi

President
Mr. Jukka Nylander
Phone +358-10-3080
jukka.nylander@pellonnokka.net

Secretary
Ms. Kaisa Tainio
Phone +358-44-9702058
kaisa@avuksesi.fi

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: STYL is a national association that was established in 1973 and has a membership currently covering all major labour safety companies in Finland.

Over the past 40 years the Association has focused on providing education and training for its membership, as well as influencing general development in the field safety at work in cooperation with the authorities, notified bodies and professional organisations.

STYL member companies offer personal protective equipment, technical equipment, as well as education and training in occupational safety and health.

STYL member companies' product assortment covers almost all products and services required for occupational safety and health.

Policy principles of STYL and its members:

* To maintain high professional competence and expertise in each specific field.
* To promote safety at work and the correct use of PPE.
* To influence development of legislation, standardisation, market surveillance and product testing within its field of activity
* To comply with the spirit and letter of EU regulations.
* To observe the Code of Good Trading Practice, including competition situations.
* To maintain good relations with competitors and the authorities.
* To participate actively to promote our Association's activities on national and European issues.
* To act as an example for others.

STYL is a member of the European umbrella organisation ESF.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 1000
Dodatne informacije: Association has 72 members (2014).

Mean number of persons/member is estimated to be 15. Number of personnel/member is between 2 and appr. 300.

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Legislation, market surveillance and certification and testing of PPE.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Energetika
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Raziskave in tehnologija
 • Regionalna politika
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Member of the European Safety Federation ESF, registered in Brussels, Belgium

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

Sources of income are membership and training fees as well as income from organizing exhibitions.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.