Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

The European flour millers

Id-nummer i registret: 81318861355-20
Registreringsdag: 2009-03-12 15:38:52

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-13 10:40:42
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-13 10:40:42


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: The European flour millers
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): ASBL
Webbplats: http://www.flourmillers.eu

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Gary SHARKEY
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Laurent REVERDY
Befattning: Secretary-General

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue des Gaulois  9
1040 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+322) 7365354
Fax: (+322) 7323427
Andra adressuppgifter: secretariat@flourmillers.eu

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Our objectives are:

- To guarantee the European flour milling sector right to be competitive and innovative, whilst promoting its responsibility in food safety, nutrition and health;
- To improve and strengthen sustainable production of European flour;
- To support these objectives by instigation of scientific research and lobbying, monitoring of its products and best practice dissemination amongst the members.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1,5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
LAURENT REVERDY 2014-04-11 2015-04-09

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Food legislation
Common agricultural policy
Nutrition & health
Trade
Environment
R&D

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
The European Flour Millers'association is a founding member of the EU Primary Food Processors'association (PFP)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 100000  € och < 150000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.