Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

The European flour millers

Tunnistenumero rekisterissä: 81318861355-20
Rekisteröintipäivä: 12.3.2009 15:38:52

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 13.3.2014 10:40:42
Edellinen vuotuinen päivitys: 13.3.2014 10:40:42


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: The European flour millers
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: ASBL
Internet-osoite: http://www.flourmillers.eu

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Gary SHARKEY
Tehtävä organisaatiossa: President

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Laurent REVERDY
Tehtävä organisaatiossa: Secretary-General

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Avenue des Gaulois  9
1040 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+322) 7365354
Faksinumero: (+322) 7323427
Muita yhteystietoja: secretariat@flourmillers.eu

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Our objectives are:

- To guarantee the European flour milling sector right to be competitive and innovative, whilst promoting its responsibility in food safety, nutrition and health;
- To improve and strengthen sustainable production of European flour;
- To support these objectives by instigation of scientific research and lobbying, monitoring of its products and best practice dissemination amongst the members.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1,5
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
LAURENT REVERDY 11.4.2014 9.4.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Food legislation
Common agricultural policy
Nutrition & health
Trade
Environment
R&D

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Kauppapolitiikka
 • Kuluttaja-asiat
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
The European Flour Millers'association is a founding member of the EU Primary Food Processors'association (PFP)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 100000  € - < 150000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.