Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

European Flour Millers

Tunnusnumber registris: 81318861355-20
Registreerimise kuupäev: 12/03/2009 15:38:52

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 27/07/2015 16:23:04
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 24/06/2015 10:21:19
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 24/06/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

European Flour Millers

ASBL

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Avenue des Gaulois, 9
1040 Brussels
BELGIA

(+322) 7365354

    Juriidiliselt vastutav isik

Gary SHARKEY

President

    ELi asjade eest vastutav isik

Laurent REVERDY

Secretary-General

    Eesmärgid ja ülesanded

Our objectives are:

- To guarantee the European flour milling sector right to be competitive and innovative, whilst promoting its responsibility in food safety, nutrition and health;
- To improve and strengthen sustainable production of European flour;
- To support these objectives by instigation of scientific research and lobbying, monitoring of its products and best practice dissemination amongst the members.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

- Food Law & Policy
- Consumer Health
- Industry Competitiveness
- Agricultural Market Measures & Trade
- Sustainability of the supply chain
- Promotional measures & Quality Policy

Internal Congresses and Conferences


 

High-Level Group on Competitiveness

DG AGRI Advisory Groups
DG SANTE Advisory Group

Expert Group on Agricultural Commodity Derivatives and Spot Markets

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1   25%: 1

2

1,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
LAURENT REVERDY 11/04/2015 09/04/2016

    Huvivaldkonnad

  • Ettevõtlus
  • Kaubandus
  • Keskkond
  • Majandus- ja rahaküsimused
  • Põllumajandus ja maaelu areng
  • Siseturg
  • Tarbijad
  • Toiduohutus
  • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

http://www.flourmillers.eu/page/members-european-flour-milling-industry/

The European Flour Millers'association is a founding member of the EU Primary Food Processors' association (PFP)

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 25 000 € ja < 49 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.