Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

The European flour millers

Tunnusnumber registris: 81318861355-20
Registreerimise kuupäev: 12.03.09 15:38:52

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 13.03.14 10:40:42
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 13.03.14 10:40:42


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: The European flour millers
Akronüüm:
Õiguslik vorm: ASBL
Veebisait: http://www.flourmillers.eu

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Gary SHARKEY
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Laurent REVERDY
Ametikoht: Secretary-General

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 9 Avenue des Gaulois 
1040 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+322) 7365354
Faks: (+322) 7323427
Muud kontaktandmed: secretariat@flourmillers.eu

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Our objectives are:

- To guarantee the European flour milling sector right to be competitive and innovative, whilst promoting its responsibility in food safety, nutrition and health;
- To improve and strengthen sustainable production of European flour;
- To support these objectives by instigation of scientific research and lobbying, monitoring of its products and best practice dissemination amongst the members.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1,5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
LAURENT REVERDY 11.04.14 9.04.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Food legislation
Common agricultural policy
Nutrition & health
Trade
Environment
R&D

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Toiduohutus
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
The European Flour Millers'association is a founding member of the EU Primary Food Processors'association (PFP)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 100000  € ja < 150000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.