Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

iSignthis Ltd

Identifikavimo numeris Registre: 81284438347-16
Registracijos data: 15/03/2012 10:50:10

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 29/04/2015 02:42:24
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 29/04/2015 02:42:24
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 29/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

iSignthis Ltd

iSignthis

Registered Company

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Richmond, PO Box 429
Pašto dėžutė: 429
3121 Richmond
AUSTRALIJA

(+61) 3 8640 0990

    Teisiškai atsakingas asmuo

Nickolas John Karantzis

Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Nickolas John Karantzis

Director

    Tikslai ir uždaviniai

Payer Authentication for card not present credit card transactions
Strong Customer Authentication to ECB 'Security of Internet Payments'
Identity Management
e-mandate authentication
e-contract signing
Remote, dynamic, online AML KYC for non banking online service providers

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Submissions to:

ECB public consultation on Security of Internet Payments

EC Green Paper on mobile and online payments


 

Non

Non

Non

Non

Non

Submissions to:

ECB public consultation on Security of Internet Payments

EC Green Paper on mobile and online payments

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Konkurencija
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

07/2013  -  06/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.