Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

iSignthis Ltd

Identifikavimo numeris Registre: 81284438347-16
Registracijos data: 12.3.15 10.50.10

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.2.26 12.39.03
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.2.26 12.39.03


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: iSignthis Ltd
Akronimas: Merchant Protect
Teisinis statusas: Registered Company
Svetainė: http://www.isignthis.com

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Nickolas John Karantzis
Pareigos: Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Nickolas John Karantzis
Pareigos: Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Richmond  PO Box 429
Pašto dėžutė: 429
3121 Richmond
AUSTRALIJA
Telefono numeris: (+61) 3 8640 0990
Faksas: (+61) 3 8640 0953
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Payer Authentication for card not present credit card transactions
Strong Customer Authentication to ECB 'Security of Internet Payments'
Identity Management
e-mandate authentication
e-contract signing
Remote, dynamic, online AML KYC for non banking online service providers
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Submissions to:

ECB public consultation on Security of Internet Payments

EC Green Paper on mobile and online payments

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Konkurencija
  • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 07/2011 - 03/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.