Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Numărul de identificare din Registru: 81229841768-34
Data înscrierii: 27.05.2009 15:56:08

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 22.05.2014 13:33:40
Data ultimei actualizări anuale: 22.05.2014 13:33:40


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Acronim: ANWB
Statut juridic: Vereniging naar Nederlands recht
Site internet: http://www.anwb.nl

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Guido van Woerkom
Funcţie: CEO

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Mike Pinckaers
Funcţie: advisuer public affairs

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Wassenaarseweg  220
Cutia poştală: 93200
2509 BA Den Haag
ȚĂRILE DE JOS
Numărul de telefon: (+31) 882697147
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: De vereniging ANWB heeft als doel
het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van recreatie, toerisme en verkeer en vervoer. Daarbij spannen we ons ook in voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het milieu en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 8
Informații complementare: Deze collega's hebben incidenteel contact met EU-instellingen binnen hun projecten.
Meest voorkomende acties: contact met EU-specialisten van de Commissie, contact met Nederlandse MEP's en uitnodigingen voor hearings en workshops van Commissie of EP.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


De belangen en problemen van de aangesloten leden op de agenda krijgen, met name op het gebied van
+ transport (verkeersveiligheid, beprijzing, bereikbaarheid, milieu en infrastructuur + consumentenbescherming (o.a. passagiersrechten en rechten en garanties contracten)
+ toerisme
+ afwikkeling van verkeersongevallen en verkeersdelicten

De richtlijnen rond consumentenbescherming, passagiersrechten, pakketreizen, emissienormering vervoer, typegoedekeuring auto's en regelingen zoals de Block exemption regeling Motor Vehicles hebben onze grote aandacht

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri Interne
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Politică regională
 • Reţele transeuropene
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 3.939.820
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • ȚĂRILE DE JOS

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
De ANWB is lid van FIA (Federation Internationale d'Automobile)en de AIT (Alliance International du Tourisme)

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 52.856.000
din care finanţare publică:
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 52.856.000
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor: 50.548.000
exploitatie ledenvoordeel en inschrijfgelden : 2.308.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 2250000  € şi < 2500000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

De kosten bestaan voornamelijk uit
- een bijdrage aan onze koepelorganisatie FIA,
- projectkosten die vanuit ANWB worden gemaakt
(voornamelijk salaris ANWB-vertegenwoordigers en
reis- en verblijfskosten)

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
prima