Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 81229841768-34
Data Reġistrazzjoni: 27/05/2009 15:56:08

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 22/05/2014 13:33:40
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 22/05/2014 13:33:40


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Akronimu: ANWB
Statut legali: Vereniging naar Nederlands recht
Websajt: http://www.anwb.nl

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Guido van Woerkom
Kariga: CEO

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Mike Pinckaers
Kariga: advisuer public affairs

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 220 Wassenaarseweg 
Kaxxa Postali: 93200
Den Haag 2509 BA
L-OLANDA
Numru tat-telefon: (+31) 882697147
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: De vereniging ANWB heeft als doel
het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van recreatie, toerisme en verkeer en vervoer. Daarbij spannen we ons ook in voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het milieu en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 8
Informazzjoni Kumplimentari: Deze collega's hebben incidenteel contact met EU-instellingen binnen hun projecten.
Meest voorkomende acties: contact met EU-specialisten van de Commissie, contact met Nederlandse MEP's en uitnodigingen voor hearings en workshops van Commissie of EP.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


De belangen en problemen van de aangesloten leden op de agenda krijgen, met name op het gebied van
+ transport (verkeersveiligheid, beprijzing, bereikbaarheid, milieu en infrastructuur + consumentenbescherming (o.a. passagiersrechten en rechten en garanties contracten)
+ toerisme
+ afwikkeling van verkeersongevallen en verkeersdelicten

De richtlijnen rond consumentenbescherming, passagiersrechten, pakketreizen, emissienormering vervoer, typegoedekeuring auto's en regelingen zoals de Block exemption regeling Motor Vehicles hebben onze grote aandacht

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Interni
 • Ambjent
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Trasport

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 3,939,820
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • L-OLANDA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
De ANWB is lid van FIA (Federation Internationale d'Automobile)en de AIT (Alliance International du Tourisme)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Baġit globali: 52,856,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu :
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 52,856,000
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri: 50,548,000
exploitatie ledenvoordeel en inschrijfgelden : 2,308,000
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 2250000  € et < 2500000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

De kosten bestaan voornamelijk uit
- een bijdrage aan onze koepelorganisatie FIA,
- projectkosten die vanuit ANWB worden gemaakt
(voornamelijk salaris ANWB-vertegenwoordigers en
reis- en verblijfskosten)

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
prima