Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

The Norwegian Shipowners' Association

Идентификационен номер в Регистъра: 81175628740-75
Дата на регистрация: 09/05/2012 16:48:28

Информацията за този субект е била последно изменена на: 25/06/2015 17:14:03
Последната годишна актуализация е извършена на: 01/04/2015 11:31:34
Следваща актуализация най-късно до: 01/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

The Norwegian Shipowners' Association

NSA

Industry Association

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

Rådhusgaten, 25
Пощенска кутия: 1452 Vika
N-0116 Oslo
НОРВЕГИЯ

(+47) 22401500

Rue Ducale 67/B2
1000 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 0492726234

    Правно отговорно лице

Господин  Sturla Henriksen

Director General

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Harald Solberg

Director

    Цели и задачи

The Norwegian Shipowners' Association (NSA) has around 160 members – shipowners in the tanker and bulk transport sector, short sea sector and offshore activities. The objectives of the Association are to protect its members’ interests with regard to industrial and employment issues, and to play an active role in respect of shared concerns in the industry.

The NSA's history is a century-long journey, but this history began long before the foundation of the NSA in 1909. Norway has always been a maritime nation; shipping is an important part of our identity - and is a key aspect of Norwegian industry, settlement and employment. The maritime industries account for more than seven percent of value creation in Norway and now represent a vital, rounded and competitive industrial cluster.

The shipowners and offshore companies are the core of this industrial cluster. As an employers’ and professional organisation for its member companies, the NSA’s objective is to realise the added value inherent in a communality of focus, to the benefit of the industry and the individual member. It is our aim to translate our members’ value-creation, ability to innovate, power and influence – and Norway’s overall maritime status and reputation – into effective action in the industry’s interests, both nationally and internationally.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

COM2013(480) MRV, EU energy and climate policy, COM2013(296) market access/financial transparency of ports, ship recycling, sulphur, seafarers rights, Blue Belt/reduction of administrative burdens, state aid guidelines, boat migrants and rescue operations in the Mediterranean, social rights.

March 2015, seminar organised with members of the European Parliament, "Shipping in a globalised world".

Supporting organisation of European Shipping Week.

Various speaking activities concerning boat migrants and rescue operations, for example during the European Migration Forum.


 

Не

Не

Не

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 1   50%: 1   25%: 6

8

3

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Ingrid KYLSTAD 26/02/2015 20/02/2016

    Области на интерес

 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Рибарство и аквакултури
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

https://beta.rederi.no/om-oss/medlemmer/

The Norwegian Shipowners' Association is a member of the European Community Shipowners' Associations (ECSA).
http://www.ecsa.eu/

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € и < 99 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.