Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Bundesverband der Freien Berufe

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 8116814461-28
Data Reġistrazzjoni: 02/10/2008 17:03:31

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 14/11/2014 13:19:13
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 05/09/2014 09:44:57


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Bundesverband der Freien Berufe
Akronimu: BFB
Statut legali: Nicht eingetragener Verein
Websajt: http://freie-berufe.de

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Stephanie Bauer
Kariga: Hauptgeschäftsführerin

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Stephanie Bauer
Kariga: Hauptgeschäftsführerin

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 34 Reinhardtstraße 
Berlin 10117
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 3028444420
Numru tal-faks: (+49) 3028444478
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: BFB Büro Brüssel
Avenue de Cortenbergh 116
1000 Brüssel
0032 2 5001050

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) ist der Dachverband der Spitzenvereinigungen der Freien Berufe. Er vertritt in Deutschland die gemeinsamen Interessen von über einer Million Freiberufler mit über 3,1 Millionen Angestellten und 123 Tausend Auszubildenden. 1949 gegründet, gehören dem BFB heute 48 Organisationen sowie 16 Landesverbände an. Die Berufsfachorganisationen stammen aus den Bereichen:

- heilkundliche Berufe
- rechts-, steuer- und wirtschaftsberatende Berufe
- technisch-naturwissenschaftliche Berufe
- pädagogische, psychologische und übersetzende Berufe
- publizistische und künstlerische Berufe

Die einzelnen Berufsgruppen sind in Selbstverwaltungskörperschaften und Verbänden zusammengeschlossen.

Organe des Bundesverbandes der Freien Berufe sind:

a) das Präsidium

b) die Mitgliederversammlung

Der Präsident und die drei geschäftsführenden Vizepräsidenten des Bundesverbandes der Freien Berufe sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Der Präsident ist alleinvertretungsberechtigt, im Übrigen sind je zwei geschäftsführende Vizepräsidenten gemeinsam vertretungsberechtigt.

Der BFB unterhält Geschäftsstellen in Berlin und Brüssel.


AUFGABEN:

Als Spitzenverband der freiberuflichen Kammern und Verbände hat der BFB u.a. folgende Aufgaben:

- gegenüber Bund, Ländern und der Öffentlichkeit die Interessen der Freien Berufe zu vertreten und die Freien Berufe zu fördern
- die ethischen und ökonomischen Grundlagen der freien Berufsausübung zu sichern
- eine qualifizierte Aus-, Weiter- und Fortbildung in den Freien Berufen zu fördern
- den Einfluss der Freien Berufe in Staat und Gesellschaft zu stärken
- die Beziehungen der Freien Berufe untereinander zu pflegen

Grundsätzlich tritt der BFB für das Existenzrecht der Freien Berufe in unserer Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Gesellschaft und für die Freiheit der Berufsausübung ein. Der Verband kämpft für eine maßvolle, vereinfachte und international wettbewerbsfähige steuerliche Behandlung. Er streitet aber auch in anderen wichtigen Politikfeldern wie Sozialpolitik, Umweltschutz und Bildung für die Belange der Freiberufler. Im Interesse der Verbraucher sieht der Verband den Schutz der Berufsbezeichnung aller Gruppen der Freien Berufe als notwendig an.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 8
Informazzjoni Kumplimentari: insgesamt 8 Festangestellte im Gesamtverband, davon 2 in Brüssel

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Nadine Dauer 18/11/2014 14/11/2015
Andreas Müller 28/08/2014 22/08/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Das BFB Büro Brüssel wacht über die gemeinsamen politischen Interessen seiner 48 Mitgliedsorganisationen als Dachorganisation auf EU-Ebene und steht als Ansprechpartner für Informations- und Sachkenntnissübermittlung den EU-Institutionen zur Verfügung.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Edukazzjoni
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Kummerċ
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: 120,000 €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Die Arbeit des Bundesverbandes der Freien Berufe finanziert sich aus den Beiträgen ihrer Berufsfachorganisationen.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
Nadine Dauer