Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Conseil des Communes et Régions d'Europe

Identitātes numurs Reģistrā: 81142561702-61
Reģistrācijas datums: 15/05/2009 15:15:44

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 20/04/2015 16:43:54
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 17/04/2015 19:57:18
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 17/04/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Conseil des Communes et Régions d'Europe

CCRE

Association sans but lucratif de loi française 1901

    Reģistra nodaļa

VI - Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.

Reģionālas struktūras

    Kontaktinformācija

Square de Meeûs 1
Bruxelles 1000
BEĻĢIJA

(+32) 2 511 74 77

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Frédéric VALLIER

Secrétaire Général

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Angelika Poth-Mögele

Executive Director European Affairs

    Mērķi un uzdevumi

Les objectifs fondateurs du CCRE sont :
1. obtenir, défendre et renforcer l'autonomie des collectivités locales et régionales ;
2. faciliter leur gestion, assurer leurs libertés et contribuer à leur prospérité, notamment par le développement des entreprises et organismes intercommunaux et interrégionaux ;
3. développer l'esprit européen dans les collectivités locales et régionales, pour promouvoir une fédération des Etats européens fondée sur l'autonomie de ces collectivités ;
4. assurer la participation et la représentation des collectivités locales et régionales dans les organismes européens et internationaux ;
5. intégrer aux institutions européennes existantes et futures l'assemblée représentative des collectivités locales et régionales.

Par ailleurs, et dans le respect des Chartes et instruments internationaux et européens sur les droits humains et sur l’autonomie locale et régionale, le CCRE se donne comme objectif :
1. d’influencer la législation européenne en veillant notamment à ce que soit assurée la consultation des collectivités territoriales ;
2. de promouvoir les principes de bonne gouvernance parmi ses membres et d’assurer la participation des citoyens aux processus de prises de décision ;
3. de stimuler l’échange de bonnes pratiques entre ses membres ;
4. d’encourager la coopération internationale des collectivités territoriales européennes.

 • Eiropas līmeņa
 • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement; Déchets; Directive sur le temps de travail; Plan d'Investissement Juncker; Agenda urbain; Paquet pour une "meilleure réglementation"; Union de l'Energie


 

...

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 5   75%: 1   50%: 1   25%: 3

10

7

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Budžets
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Paplašināšanās
 • Reģionālā politika
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

0

Association Albanaise des Communes
Association Albanaise des Municipalités(65),
Section Allemande du CCRE (RGRE)(600),
Association des Villes Allemandes(4400),
Association des Villes et Communes Allemandes(12500),
Association des Comtés Allemands(301),
Association des Municipalités Autrichiennes(2345),
Association des Villes et Communes Autrichiennes(247),
Union des Villes et Communes Belges (755),
Asso. des Municipalités et Villes de la Fédération de Bosnie et Herzégovine(78),
Association des Pouvoirs Locaux de la République Srpska(63),
Association Nationale des Municipalités de la République de Bulgarie(78),
Union des Municipalités Chypriotes(33),
Association des Comtés Croates(20),
Pouvoirs Locaux du Danemark(98),
Régions Danoises(5),
Fédération Espagnole des Municipalités et Provinces(7286),
Association des Villes Estoniennes(48),
Association des Municipalités d’Estonie(156),
Association des Pouvoirs Locaux et Régionaux Finlandais(348),
Association Française pour le CCRE(1609),
Association Nationale des Pouvoirs Locaux de Géorgie(65),
Union Centrale des Municipalités de Grèce(131),
Association Nationale Hongroise des Pouvoirs Locaux (TÖOSZ)(1700),
Partenariat des Associations de Pouvoirs Locaux Hongrois (KÖOESZ)(106),
Agence de gestion des pouvoirs locaux (Irlande)(34),
Association des Pouvoirs Locaux d’Islande(79),
Union des Pouvoirs Locaux d’Israël(15),
Association Italienne du CCRE(2509),
Association Lettone des Gouvernements Locaux et Régionaux(524),
Association des Pouvoirs Locaux de Lituanie(60),
Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises(116),
Association des Collectivités Locales de la République de Macédoine (ZELS)(85),
Association des Conseils Locaux (Malte)(68),
Congrès des Autorités Locales de Moldavie(350),
Union des Municipalités du Monténégro(21),
Association Norvégienne des Pouvoirs Locaux et Régionaux(950),
Association des Municipalités Néerlandaises(458),
Association des Provinces des Pays-Bas(12),
Association des Villes Polonaises(304),
Association des Comtés Polonais(321),
Association Nationale des Municipalités Portugaises(308),
Association des Communes de Roumanie(1419),
Association des Municipalités de Roumanie(108),
Union Nationale des Conseils de Comtés de Roumanie(41),
Association des Gouvernements Locaux (UK)(423),
Conférence permanente des villes et municipalités de Serbie(139),
Association des Villes et Communes de Slovaquie(104),
Association des Municipalités et Villes de Slovénie(166)
Association des communes urbaines de Slovénie
Association Suédoise des Pouvoirs Locaux et des Régions(310),
Association Suisse du CCRE(365),
Union des Villes et Communes de la République Tchèque(2615),
Union des Municipalités de Turquie(3225),
Association des Villes Ukrainiennes(466),
Association Ukrainienne des Conseils de Districts et Régionaux(397)

 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • AUSTRIJA
 • BEĻĢIJA
 • BULGĀRIJA
 • ČEHIJA
 • DĀNIJA
 • FRANCIJA
 • GRIEĶIJA
 • HORVĀTIJA
 • IGAUNIJA
 • ĪRIJA
 • ITĀLIJA
 • KIPRA
 • LATVIJA
 • LIETUVA
 • LUKSEMBURGA
 • MALTA
 • NĪDERLANDE
 • POLIJA
 • PORTUGĀLE
 • RUMĀNIJA
 • SLOVĀKIJA
 • SLOVĒNIJA
 • SOMIJA
 • SPĀNIJA
 • UNGĀRIJA
 • VĀCIJA
 • ZVIEDRIJA
 • ALBĀNIJA
 • BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA
 • BOSNIJA - HERCEGOVINA
 • GRUZIJA
 • ĪSLANDE
 • IZRAĒLA
 • MELNKALNE
 • MOLDOVAS REPUBLIKA
 • NORVĒĢIJA
 • SERBIJA
 • ŠVEICE
 • TURCIJA
 • UKRAINA

Le CCRE est la section régionale européenne de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), l'organisation mondiale de pouvoirs locaux.

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

3 829 761 €

1 222 471 €

 €

193 649 €

Programme Europe pour les Citoyens

85 719 €

189 810 €

753 293 €

2 607 290 €

0 €

2 036 975 €

6 236 €

564 079 €

0 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.