Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Conseil des Communes et Régions d'Europe

Identitātes numurs Reģistrā: 81142561702-61
Reģistrācijas datums: 09.15.5 15:15:44

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.15.5 11:31:32
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.29.4 11:45:36


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Conseil des Communes et Régions d'Europe
Akronīms: CCRE
Juridiskais statuss: Association sans but lucratif de loi française 1901
Tīmekļa vietne: http://www.ccre.org

Nodaļas

Nodaļa: VI – Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.
un precīzāk: Vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības (līmenis zem valsts)

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Frédéric VALLIER
Amats Secrétaire Général

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Angelika Poth-Mögele
Amats Director of Policy

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Rue de Richelieu  15
Paris 75001
FRANCIJA
Tālruņa numurs: (+33) 1 44 50 59 59
Faksa numurs: (+33) 1 44 50 59 60
Papildu kontaktinformācija: Bureau de Bruxelles:
Maison des villes, communes et régions d'Europe
Square de Meeûs 1
B-1000 Bruxelles

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Les objectifs fondateurs du CCRE sont :
1. obtenir, défendre et renforcer l'autonomie des collectivités locales et régionales ;
2. faciliter leur gestion, assurer leurs libertés et contribuer à leur prospérité, notamment par le développement des entreprises et organismes intercommunaux et interrégionaux ;
3. développer l'esprit européen dans les collectivités locales et régionales, pour promouvoir une fédération des Etats européens fondée sur l'autonomie de ces collectivités ;
4. assurer la participation et la représentation des collectivités locales et régionales dans les organismes européens et internationaux ;
5. intégrer aux institutions européennes existantes et futures l'assemblée représentative des collectivités locales et régionales.

Par ailleurs, et dans le respect des Chartes et instruments internationaux et européens sur les droits humains et sur l’autonomie locale et régionale, le CCRE se donne comme objectif :
1. d’influencer la législation européenne en veillant notamment à ce que soit assurée la consultation des collectivités territoriales ;
2. de promouvoir les principes de bonne gouvernance parmi ses membres et d’assurer la participation des citoyens aux processus de prises de décision ;
3. de stimuler l’échange de bonnes pratiques entre ses membres ;
4. d’encourager la coopération internationale des collectivités territoriales européennes.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 26
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


...

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Budžets
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Paplašināšanās
 • Reģionālā politika
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 0
Organizāciju dalībnieču skaits: 56
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • Association Albanaise des Municipalités (65 Dalībnieki)
 • Section Allemande du CCRE (RGRE) (600 Dalībnieki)
 • Association des Villes Allemandes (4 400 Dalībnieki)
 • Association des Villes et Communes Allemandes (12 500 Dalībnieki)
 • Association des Comtés Allemands (301 Dalībnieki)
 • Association des Municipalités Autrichiennes (2 345 Dalībnieki)
 • Association des Villes Autrichiennes (247 Dalībnieki)
 • Union des Villes et Communes Belges (755 Dalībnieki)
 • Asso. des Communes et Villes de la Fédération de Bosnie et Herzégovine (78 Dalībnieki)
 • Association des Villes et Municipalités de la République Srpska (63 Dalībnieki)
 • Association Nationale des Municipalités de la République de Bulgarie (78 Dalībnieki)
 • Union des Municipalités Chypriotes (33 Dalībnieki)
 • Association des Comtés Croates (20 Dalībnieki)
 • Pouvoirs Locaux du Danemark (98 Dalībnieki)
 • Régions Danoises (5 Dalībnieki)
 • Fédération Espagnole des Municipalités et Provinces (7 286 Dalībnieki)
 • Association des Villes Estoniennes (48 Dalībnieki)
 • Association des Municipalités d’Estonie (156 Dalībnieki)
 • Association des Pouvoirs Locaux et Régionaux Finlandais (348 Dalībnieki)
 • Association Française pour le CCRE (1 609 Dalībnieki)
 • Association Nationale des Pouvoirs Locaux de Géorgie (65 Dalībnieki)
 • Union Centrale des Villes et Communes de Grèce (131 Dalībnieki)
 • Association Nationale Hongroise des Pouvoirs Locaux (TÖOSZ) (1 700 Dalībnieki)
 • Partenariat des Associations de Pouvoirs Locaux Hongrois (KÖOESZ) (106 Dalībnieki)
 • Institut de l’Administration Publique (Irlande) (1 910 Dalībnieki)
 • Office de services de gestion des pouvoirs locaux (Irlande) (34 Dalībnieki)
 • Association des Pouvoirs Locaux d’Islande (79 Dalībnieki)
 • Union des Pouvoirs Locaux d’Israël (15 Dalībnieki)
 • Association Italienne du CCRE (2 509 Dalībnieki)
 • Association Lettone des Gouvernements Locaux et Régionaux (524 Dalībnieki)
 • Association des Pouvoirs Locaux de Lituanie (60 Dalībnieki)
 • Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises (116 Dalībnieki)
 • Association des Pouvoirs Locaux de Macédoine (ZELS) (85 Dalībnieki)
 • Association des Conseils Locaux (Malte) (68 Dalībnieki)
 • Congrès des Autorités Locales de Moldavie (350 Dalībnieki)
 • Union des Municipalités du Monténégro (21 Dalībnieki)
 • Association Norvégienne des Pouvoirs Locaux et Régionaux (950 Dalībnieki)
 • Association des Municipalités Néerlandaises (458 Dalībnieki)
 • Association des Provinces des Pays-Bas (12 Dalībnieki)
 • Association des Villes Polonaises (304 Dalībnieki)
 • Association des Comtés Polonais (321 Dalībnieki)
 • Association Nationale des Municipalités Portugaises (308 Dalībnieki)
 • Association des Communes de Roumanie (1 419 Dalībnieki)
 • Association des Municipalités de Roumanie (108 Dalībnieki)
 • Association des Villes de Roumanie (181 Dalībnieki)
 • Union Nationale des Conseils de Comtés de Roumanie (41 Dalībnieki)
 • Association des Gouvernements Locaux (UK) (423 Dalībnieki)
 • Conférence permanente des villes et municipalités de Serbie (139 Dalībnieki)
 • Association des Villes et Communes Slovaques (104 Dalībnieki)
 • Association des Municipalités et Villes de Slovénie (166 Dalībnieki)
 • Association Suédoise des Pouvoirs Locaux et des Régions (310 Dalībnieki)
 • Association Suisse du CCRE (365 Dalībnieki)
 • Union des Villes et Communes de la République Tchèque (2 615 Dalībnieki)
 • Union des Municipalités de Turquie (3 225 Dalībnieki)
 • Association des Villes Ukrainiennes (466 Dalībnieki)
 • Association Ukrainienne des Conseils de Districts et Régionaux (397 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • AUSTRIJA
 • BEĻĢIJA
 • BULGĀRIJA
 • ČEHIJA
 • DĀNIJA
 • FRANCIJA
 • GRIEĶIJA
 • HORVĀTIJA
 • IGAUNIJA
 • ĪRIJA
 • ITĀLIJA
 • KIPRA
 • LATVIJA
 • LIETUVA
 • LUKSEMBURGA
 • MALTA
 • NĪDERLANDE
 • POLIJA
 • PORTUGĀLE
 • RUMĀNIJA
 • SLOVĀKIJA
 • SLOVĒNIJA
 • SOMIJA
 • SPĀNIJA
 • UNGĀRIJA
 • VĀCIJA
 • ZVIEDRIJA

 • ALBĀNIJA
 • BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA
 • BOSNIJA - HERCEGOVINA
 • GRUZIJA
 • ĪSLANDE
 • IZRAĒLA
 • MELNKALNE
 • MOLDOVAS REPUBLIKA
 • NORVĒĢIJA
 • SERBIJA
 • ŠVEICE
 • TURCIJA
 • UKRAINA
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Le CCRE est la section régionale européenne de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), l'organisation mondiale de pouvoirs locaux.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 3 483 249
tostarp publiskais finansējums: 1 176 542
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi: 237 937
- no valsts finansējuma avotiem: 84 027
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 124 396
EC Contracts : 730 182
no citiem avotiem: 2 306 707
- ziedojumi: 0
- dalībnieku iemaksas: 1 959 524
Produits financiers : 117 884
autres produits d'exploitation : 216 799
Coopération internationale : 12 500
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.