Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Conseil des Communes et Régions d'Europe

Tunnusnumber registris: 81142561702-61
Registreerimise kuupäev: 15/05/2009 15:15:44

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 12/04/2016 17:13:27
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 12/04/2016 17:00:48
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 12/04/2017

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Conseil des Communes et Régions d'Europe

CCRE

Association internationale sans but lucratif

    Jagu registris

VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Piirkondlikud struktuurid

    Kontaktandmed

Square de Meeûs 1
1000 Bruxelles
BELGIA

(+32)2 511 74 77

    Juriidiliselt vastutav isik

Frédéric VALLIER

Secrétaire Général

    ELi asjade eest vastutav isik

Angelika Poth-Mögele

Executive Director European Affairs

    Eesmärgid ja ülesanded

Les objectifs fondateurs du CCRE sont :
1. obtenir, défendre et renforcer l'autonomie des collectivités locales et régionales ;
2. faciliter leur gestion, assurer leurs libertés et contribuer à leur prospérité, notamment par le développement des entreprises et organismes intercommunaux et interrégionaux ;
3. développer l'esprit européen dans les collectivités locales et régionales, pour promouvoir une fédération des Etats européens fondée sur l'autonomie de ces collectivités ;
4. assurer la participation et la représentation des collectivités locales et régionales dans les organismes européens et internationaux ;
5. intégrer aux institutions européennes existantes et futures l'assemblée représentative des collectivités locales et régionales.

Par ailleurs, et dans le respect des Chartes et instruments internationaux et européens sur les droits humains et sur l’autonomie locale et régionale, le CCRE se donne comme objectif :
1. d’influencer la législation européenne en veillant notamment à ce que soit assurée la consultation des collectivités territoriales ;
2. de promouvoir les principes de bonne gouvernance parmi ses membres et d’assurer la participation des citoyens aux processus de prises de décision ;
3. de stimuler l’échange de bonnes pratiques entre ses membres ;
4. d’encourager la coopération internationale des collectivités territoriales européennes.

 • üleeuroopalised
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement; Agenda urbain (Pacte d'Amsterdam); Agenda urbain mondial; Pacte de stabilité et de croissance; Paquet pour une "meilleure réglementation" (notamment le registre de transparence); Avenir de la politique de cohésion; Réfugiés et migration; Equilibre entre vie professionnelle et vie privée; Transparence des trilogues; Directives relatives à l'efficacité énergétique, la performance énergétique des bâtiments et les énergies renouvelables; Economie circulaire; Changement climatique


 

Ei

Ei

e-procurement

URBAN

Ei

...

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 6   75%: 1   50%: 1   25%: 3

11

8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

0

Association Albanaise des Municipalités(65),
Section Allemande du CCRE (RGRE)(600),
Association des Villes Allemandes(4400),
Association des Villes et Communes Allemandes(12500),
Association des Comtés Allemands(301),
Association des Municipalités Autrichiennes(2345),
Association des Villes Autrichiennes(247),
Union des Villes et Communes Belges (755),
Asso. des Municipalités et Villes de la Fédération de Bosnie et Herzégovine(78),
Association des Pouvoirs Locaux de la République Srpska(63),
Association Nationale des Municipalités de la République de Bulgarie(78),
Union des Municipalités Chypriotes(33),
Association des Comtés Croates(20),
Pouvoirs Locaux du Danemark(98),
Régions Danoises(5),
Fédération Espagnole des Municipalités et Provinces(7286),
Association des Villes Estoniennes(48),
Association des Municipalités d’Estonie(156),
Association des Pouvoirs Locaux et Régionaux Finlandais(348),
Association Française du CCRE(1609),
Association Nationale des Pouvoirs Locaux de Géorgie(65),
Union Centrale des Municipalités de Grèce(131),
Association Nationale Hongroise des Pouvoirs Locaux (TÖOSZ)(1700),
Partenariat des Associations de Pouvoirs Locaux Hongrois (KÖOESZ)(106),
Agence de gestion des pouvoirs locaux (Irlande)(34),
Association des Pouvoirs Locaux d’Islande(79),
Union des Pouvoirs Locaux d’Israël(15),
Association Italienne du CCRE(2509),
Association Lettone des Gouvernements Locaux et Régionaux(524),
Association des Pouvoirs Locaux de Lituanie(60),
Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises(116),
Association des pouvoirs locaux de la République de Macédoine (ZELS)(85),
Association des Conseils Locaux (Malte)(68),
Congrès des Autorités Locales de Moldavie(350),
Union des Municipalités du Monténégro(21),
Association Norvégienne des Pouvoirs Locaux et Régionaux(950),
Association des Municipalités Néerlandaises(458),
Association des Provinces des Pays-Bas(12),
Association des Villes Polonaises(304),
Association des Comtés Polonais(321),
Association Nationale des Municipalités Portugaises(308),
Association des Communes de Roumanie(1419),
Association des Municipalités de Roumanie(108),
Union Nationale des Conseils de Comtés de Roumanie(41),
Association des Gouvernements Locaux (UK)(423),
Conférence permanente des villes et municipalités de Serbie(139),
Association des Villes et Communes de Slovaquie(104),
Association des Municipalités et Villes de Slovénie(166)
Association des communes urbaines de Slovénie
Association Suédoise des Pouvoirs Locaux et des Régions(310),
Association Suisse du CCRE(365),
Union des Villes et Communes de la République Tchèque(2615),
Union des Municipalités de Turquie(3225),
Association des Villes Ukrainiennes(466),
Association Ukrainienne des Conseils de Districts et Régionaux(397)

 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGAARIA
 • EESTI
 • HISPAANIA
 • HORVAATIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • KREEKA
 • KÜPROS
 • LEEDU
 • LUKSEMBURG
 • LÄTI
 • MADALMAAD
 • MALTA
 • POOLA
 • PORTUGAL
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • RUMEENIA
 • SAKSAMAA
 • SLOVAKKIA
 • SLOVEENIA
 • SOOME
 • TAANI
 • TŠEHHI VABARIIK
 • UNGARI
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • ALBAANIA
 • BOSNIA JA HERTSEGOVIINA
 • ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK
 • GRUUSIA
 • IISRAEL
 • ISLAND
 • MOLDOVA VABARIIK
 • MONTENEGRO
 • NORRA
 • SERBIA
 • TÜRGI
 • UKRAINA
 • ŠVEITS

Le CCRE est la section régionale européenne de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), l'organisation mondiale de pouvoirs locaux. www.uclg.org

    Finantsandmed

01/2015  -  12/2015

< 9 999 €

5 316 407 €

2 766 112 €

 €

205 000 €

Programme Europe pour les Citoyens

61 535 €

184 193 €

2 315 384 €

2 550 295 €

0 €

1 937 493 €

3 324 €

609 478 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.