Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Unistock Europe - Association of Professional Portside Storekeepers in the Food and Feed Chain

Id-nummer i registret: 81131801106-72
Registreringsdag: 10/02/2009 12:09:40

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 28/04/2015 11:02:12
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 28/04/2015 11:02:12
Sista dag för nästa uppdatering är den: 28/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Unistock Europe - Association of Professional Portside Storekeepers in the Food and Feed Chain

UNISTOCK

aisbl

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

rue du Trône, 98
Box: 4
1050 Bruxelles
BELGIEN

(+02) 5020808

    Juridiskt ansvarig

Teresa Babuscio

Secretary General

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Teresa Babuscio

Secretary General

    Mål och uppdrag

The Association's purpose is the common examination and study of questions pertaining to the professional handling and storage activities related to the food and feed chain within the European Union. Furthermore, the Association studies all technical and operational aspects related to the activities of its members, such as health and environmental matters, or – for that purpose – any other scientific subject. Moreover, the Association defends the mutual interest of its members, and represents the profession towards the authorities of the Union.

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

The main lobbying activities consist in defending the interests of the professional portside storekeepers with regard to any piece of European legislation impacting on their activities and this more especially in the field of agriculture, food and feed safety, maritime and port policy.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

The main lobbying activities consist in defending the interests of the professional portside storekeepers with regard to any piece of European legislation impacting on their activities and this more especially in the field of agriculture, food and feed safety, maritime and port policy.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 1   25%: 2

3

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Inre marknaden
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Konkurrens
  • Livsmedelssäkerhet
  • Miljö
  • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
  • Transeuropeiska nät
  • Transporter 
  • Tullar

    Medlemskap

Unistock Europe is member of COCERAL

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.