Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Unistock Europe - Association of Professional Portside Storekeepers in the Food and Feed Chain

Numer identyfikacyjny w rejestrze 81131801106-72
Data rejestracji: 09-02-10 12:09:40

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-01-15 08:34:41
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-15 08:34:41


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Unistock Europe - Association of Professional Portside Storekeepers in the Food and Feed Chain
Nazwa skrócona: UNISTOCK
Status prawny: aisbl
Strona internetowa: http://www.unistock.be

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Teresa Babuscio
Pełniona funkcja: Secretary General

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Teresa Babuscio
Pełniona funkcja: Secretary General

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: rue du Trône  98
Skr. poczt.: 4
1050 Bruxelles
BELGIA
Numer telefonu: (+02) 5020808
Numer faksu: (+02) 5026030
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The Association's purpose is the common examination and study of questions pertaining to the professional handling and storage activities related to the food and feed chain within the European Union. Furthermore, the Association studies all technical and operational aspects related to the activities of its members, such as health and environmental matters, or – for that purpose – any other scientific subject. Moreover, the Association defends the mutual interest of its members, and represents the profession towards the authorities of the Union.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 8
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


The main lobbying activities consist in defending the interests of the professional portside storekeepers with regard to any piece of European legislation impacting on their activities and this more especially in the field of agriculture, food and feed safety, maritime and port policy.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • bezpieczeństwo żywności
 • cła
 • energia
 • konkurencja
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Unistock Europe is member of COCERAL

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.