Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Unistock Europe - Association of Professional Portside Storekeepers in the Food and Feed Chain

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 81131801106-72
Data rejestracji: 10/02/2009 12:09:40

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 28/04/2015 11:02:12
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 28/04/2015 11:02:12
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 28/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Unistock Europe - Association of Professional Portside Storekeepers in the Food and Feed Chain

UNISTOCK

aisbl

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

rue du Trône, 98
Skr. poczt.: 4
1050 Bruxelles
BELGIA

(+02) 5020808

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pani  Teresa Babuscio

Secretary General

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Teresa Babuscio

Secretary General

    Cele i zakres obowiązków

The Association's purpose is the common examination and study of questions pertaining to the professional handling and storage activities related to the food and feed chain within the European Union. Furthermore, the Association studies all technical and operational aspects related to the activities of its members, such as health and environmental matters, or – for that purpose – any other scientific subject. Moreover, the Association defends the mutual interest of its members, and represents the profession towards the authorities of the Union.

europejskim

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

The main lobbying activities consist in defending the interests of the professional portside storekeepers with regard to any piece of European legislation impacting on their activities and this more especially in the field of agriculture, food and feed safety, maritime and port policy.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

The main lobbying activities consist in defending the interests of the professional portside storekeepers with regard to any piece of European legislation impacting on their activities and this more especially in the field of agriculture, food and feed safety, maritime and port policy.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

50%: 1   25%: 2

3

1

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • bezpieczeństwo żywności
  • cła
  • energia
  • konkurencja
  • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
  • rynek wewnętrzny
  • sieci transeuropejskie
  • środowisko
  • transport  
  • zatrudnienie i sprawy społeczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Unistock Europe is member of COCERAL

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.