Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Unistock Europe - Association of Professional Portside Storekeepers in the Food and Feed Chain

Identifikační číslo v rejstříku: 81131801106-72
Datum registrace: 10.2.09 12:09:40

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 14.1.15 17:15:16
Datum poslední roční aktualizace je 14.1.15 17:15:16


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Unistock Europe - Association of Professional Portside Storekeepers in the Food and Feed Chain
Zkratka: UNISTOCK
Právní forma aisbl
Internetové stránky: http://www.unistock.be

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: slečna  Teresa Babuscio
Funkce: Secretary General

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Teresa Babuscio
Funkce: Secretary General

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: rue du Trône  98
Poštovní přihrádka: 4
1050 Bruxelles
BELGIE
Telefon: (+02) 5020808
Číslo faxu: (+02) 5026030
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The Association's purpose is the common examination and study of questions pertaining to the professional handling and storage activities related to the food and feed chain within the European Union. Furthermore, the Association studies all technical and operational aspects related to the activities of its members, such as health and environmental matters, or – for that purpose – any other scientific subject. Moreover, the Association defends the mutual interest of its members, and represents the profession towards the authorities of the Union.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 8
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


The main lobbying activities consist in defending the interests of the professional portside storekeepers with regard to any piece of European legislation impacting on their activities and this more especially in the field of agriculture, food and feed safety, maritime and port policy.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Cla
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Unistock Europe is member of COCERAL

Finanční údaje

Rok: 01/2014 - 12/2014
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.