Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie

Numărul de identificare din Registru: 8111597333-73
Data înscrierii: 25.08.2008 18:27:39

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 10.09.2014 11:25:51
Data ultimei actualizări anuale: 06.08.2014 11:38:27


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie
Acronim: essenscia
Statut juridic: Association Sans But Lucratif (ASBL)
Site internet: http://www.essenscia.be

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Yves Verschueren
Funcţie: Administrateur délégué

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Corine Petry
Funcţie: Head of communication

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Diamant Building (2ème étage) Boulevard Auguste Reyers 80
1030 Bruxelles
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 22389711
Număr de fax: (+32) 2 231 13 01
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Essenscia est un groupement professionnel d'employeurs représentant les nombreux secteurs d'activités de la chimie et des sciences de la vie. Le but de la Fédération est de promouvoir les intérêts professionnels de l'industrie chimique et des sciences de la vie établie dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d’influencer les politiques afin de soutenir l’industrie chimique, y inclus ses produits dérivés, dans son développement, d'en assurer la représentation, d'entretenir la bonne entente et la solidarité entre ses membres, de promouvoir le développement et le progrès de cette industrie dans tous les domaines. Dans le cadre de son objet social ainsi défini, la Fédération fournit des services tant à ses membres à titre individuel qu'au secteur à titre collectif.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 4
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Corine Petry 11.09.2014 05.09.2015
Yves Verschueren 11.09.2014 30.09.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Promotion des intérêts des entreprises du secteur chimique et des sciences de la vie dans les domaines suivants: innovation, biotechnologie, biocarburants, plastiques et élastomères, énergie, climat, coûts salariaux, transport et logistique, REACH, fiscalité, commerce international.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Concurenţă
 • Energie
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
CEFIC aisbl (Conseil Européen de l'Industrie Chimique), Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, B-1160 Auderghem;
FEB asbl (Fédération des Entreprises de Belgique), Rue Ravenstein 4, B-1000 Bruxelles
UWE asbl (Union Wallonne des Entreprises), Chemin du Stockoy 1-3, 1300 Wavre;
UEB asbl (Union des entreprises de Bruxelles), Avenue Louise 500, B-1050 Bruxelles;
SRBII asbl (Société Royale Belge des Ingénieurs et des Industriels), Rue Ravenstein 3, B-1000 Bruxelles;
KVIV vzw (Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging), Desguilei 214, B-2018 Antwerpen;
Institut des juristes d'entreprise asbl, Rue des sols 8, B-1000 Bruxelles;
Les Amis du Centre antipoisons asbl, Rue Bruyn 1, B-1120 Bruxelles

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 300000  € şi < 350000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Comptes annuels contrôlés par un commissaire, réviseur-d'entreprise, et publiés sur le site de la Banque Nationale de Belgique (www.nbb.be).


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.