Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie

Identifikationsnummer i registret: 8111597333-73
Registreringsdato: 25-08-08 18:27:39

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 10-09-14 11:25:51
Seneste årlige opdatering 06-08-14 11:38:27


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie
Forkortelse: essenscia
Retlig form: Association Sans But Lucratif (ASBL)
Websted: http://www.essenscia.be

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Virksomheder og koncerner

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Yves Verschueren
Stilling: Administrateur délégué

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Corine Petry
Stilling: Head of communication

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Diamant Building (2ème étage) Boulevard Auguste Reyers 80
1030 Bruxelles
BELGIEN
Telefonnr.: (+32) 22389711
Faxnummer: (+32) 2 231 13 01
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Essenscia est un groupement professionnel d'employeurs représentant les nombreux secteurs d'activités de la chimie et des sciences de la vie. Le but de la Fédération est de promouvoir les intérêts professionnels de l'industrie chimique et des sciences de la vie établie dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d’influencer les politiques afin de soutenir l’industrie chimique, y inclus ses produits dérivés, dans son développement, d'en assurer la représentation, d'entretenir la bonne entente et la solidarité entre ses membres, de promouvoir le développement et le progrès de cette industrie dans tous les domaines. Dans le cadre de son objet social ainsi défini, la Fédération fournit des services tant à ses membres à titre individuel qu'au secteur à titre collectif.
Organisationen har interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 4
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Corine Petry 11-09-14 05-09-15
Yves Verschueren 11-09-14 30-09-15

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Promotion des intérêts des entreprises du secteur chimique et des sciences de la vie dans les domaines suivants: innovation, biotechnologie, biocarburants, plastiques et élastomères, énergie, climat, coûts salariaux, transport et logistique, REACH, fiscalité, commerce international.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Det indre marked
 • Energi
 • Folkesundhed
 • Forskning og teknologi
 • Fødevaresikkerhed
 • Klima
 • Konkurrence
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Told
 • Transport

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
CEFIC aisbl (Conseil Européen de l'Industrie Chimique), Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, B-1160 Auderghem;
FEB asbl (Fédération des Entreprises de Belgique), Rue Ravenstein 4, B-1000 Bruxelles
UWE asbl (Union Wallonne des Entreprises), Chemin du Stockoy 1-3, 1300 Wavre;
UEB asbl (Union des entreprises de Bruxelles), Avenue Louise 500, B-1050 Bruxelles;
SRBII asbl (Société Royale Belge des Ingénieurs et des Industriels), Rue Ravenstein 3, B-1000 Bruxelles;
KVIV vzw (Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging), Desguilei 214, B-2018 Antwerpen;
Institut des juristes d'entreprise asbl, Rue des sols 8, B-1000 Bruxelles;
Les Amis du Centre antipoisons asbl, Rue Bruyn 1, B-1120 Bruxelles

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 300000  € og < 350000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:

Comptes annuels contrôlés par un commissaire, réviseur-d'entreprise, et publiés sur le site de la Banque Nationale de Belgique (www.nbb.be).


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.