Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Kangaroo Group

Αριθμός μητρώου: 81031887403-27
ημερομηνία της εγγραφής: 12/12/2011 11:47:00

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 16/04/2015 10:00:20
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 16/04/2015 10:00:20
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 16/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Kangaroo Group

AISBL

    Τμήμα εγγραφής

IV - Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα

Ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα

    Στοιχεία επικοινωνίας

Rue Wiertz, 11
1050 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+322) 2806095

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Karl von Wogau

Secretary General

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Josepha von Wolff Metternich

Director

    Στόχοι και αποστολή

The Kangaroo Group, Free Movement and Security, is an organisation of cross-party Members from the European Parliament, Commission, Council and of Industry and Academia, working to enhance European unity step by step around the pursuit of common projects. The motto of the Kangaroo Group is: Free Movement and Security.

The objective is the further realisation of the European Home Market with:
- A safe and prosperous Europe for its citizens,
- The removal of any remaining barriers to the four freedoms (free movement of goods, persons, services and capital),
- A regulatory enviroment in Europe which ensures and improves the competitivness of European industry in world markets,
- A competitive social market economy founded on the principle of subsidiarity,
- The stability of the Euro,
- Effective measures to make the external borders of the Union safe,
- A Common Security and Defence Policy.

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

ongoing initiatives in the field of the Internal Market, Financial Services, Intellectual Property, Security and Defence

elaborating proposals and accompanying projects in the fields mentioned above


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Organisation of events concerning the realisation of the Internal Market, the Stability of the Euro and the Common Foreign and Security Policy.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 2   75%: 1  

3

2,8

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Karl VON WOGAU 21/06/2015 18/06/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

120

www.kangaroogroup.eu

 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΡΛΑΝΔΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
 • ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
 • ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 • ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΕΛΒΕΤΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 200.000 € και < 299.999 €

255.235 €

 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

255.235 €

241.600 €

13.635 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.