Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Kangaroo Group

Identifikační číslo v rejstříku: 81031887403-27
Datum registrace: 12.12.11 11:47:00

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 2.12.13 14:27:53
Datum poslední roční aktualizace je 2.12.13 14:27:53


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Kangaroo Group
Zkratka:
Právní forma AISBL
Internetové stránky: http://www.kangaroogroup.eu

Oddíly

Oddíl: IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce
Upřesnění: expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Karl von Wogau
Funkce: Secretary General

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Josepha von Wolff Metternich
Funkce: Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rue Wiertz  11
1050 Brussels
BELGIE
Telefon: (+322) 2806095
Číslo faxu: (+322) 2800784
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The Kangaroo Group, Free Movement and Security, is an organisation of cross-party Members of the European Parliament, Commission, Council and of Industry and Academia, working to enhance European unity step by step around the pursuit of common projects. The motto of the Kangaroo Group is: Free Movement and Security.

The objective is the further realisation of the European Home Market with:
- A safe and prosperous Europe for its citizens,
- The removal of any remaining barriers to the four freedoms (free movement of goods, persons, services and capital),
- A regulatory enviroment in Europe which ensures and improves the competitivness of European industry in worls markets,
- A competitive social market economy founded on the principle of subsidiarity,
- The stability of the Euro,
- Effectivemeasures to make the external borders of the Union safe but the same time open for trade,
- A Common Security and Defence Policy.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Organisation of events concerning the realisation of the Internal Market, the Stability of the Euro and the Common Foreign and Security Policy.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Hospodářské a finanční věci
  • Vnitřní trh
  • Zahraniční a bezpečnostní politika

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 120
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 305 175
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 305 175
- dary:
- členské příspěvky: 292 600
income from events : 12 575
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.