Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales

Id-nummer i registret: 81014737325-17
Registreringsdag: 2011-12-01 17:27:24

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-06 11:57:55
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-06 11:57:55


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales
Förkortning: ICAM
Associationsform (rättslig ställning): NGO
Webbplats: http://www.icam-es.org

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Daniel Perez
Befattning: General Manager

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Daniel Perez
Befattning: General Manager

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: trajano  35
41002 Sevilla
SPANIEN
Telefon: (+34) 954651711
Fax: (+34) 954644773
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Goals of the organisations are
to promote a sustaible way of farming in the world.
We want to assure the food production to be able to feead the humanity.
Improve the image of the farmers
improve the image of the European policies
Organisationens intressen är:
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


We participate in the WTO civil society Dialoge
We were expert in the working thematic group II of the European union in rural development. "agriculture and wider economy"

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Informationssamhället
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Transeuropeiska nät
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 30
Antal medlemsorganisationer: 1
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • asaja (100 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • SPANIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Total budget: 170 000
därav offentlig finansiering: 30 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 0
- nationella källor: 30 000
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 140 000
- gåvor: 60 000
- medlemsavgifter: 80 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.