Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 81014737325-17
Data Reġistrazzjoni: 01/12/2011 17:27:24

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 06/11/2013 11:57:55
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 06/11/2013 11:57:55


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales
Akronimu: ICAM
Statut legali: NGO
Websajt: http://www.icam-es.org

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Daniel Perez
Kariga: General Manager

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Daniel Perez
Kariga: General Manager

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 35 trajano 
Sevilla 41002
SPANJA
Numru tat-telefon: (+34) 954651711
Numru tal-faks: (+34) 954644773
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Goals of the organisations are
to promote a sustaible way of farming in the world.
We want to assure the food production to be able to feead the humanity.
Improve the image of the farmers
improve the image of the European policies
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


We participate in the WTO civil society Dialoge
We were expert in the working thematic group II of the European union in rural development. "agriculture and wider economy"

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Baġit
 • Dwana
 • Enerġija
 • Għajnuna umanitarja
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Relazzjonijiet esterni
 • Saħħa pubblika
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Tkabbir
 • Żgħażagħ
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 30
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 1
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
 • asaja (100 Membri)
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • IL-BELĠJU
 • SPANJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2011 - 12/2011
Baġit globali: 170,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 30,000
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet: 0
- minn sors nazzjonali: 30,000
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 140,000
- donazzjonijiet: 60,000
- miżati tal-membri: 80,000
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 50000  € et < 100000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.