Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales

Tunnistenumero rekisterissä: 81014737325-17
Rekisteröintipäivä: 1.12.2011 17:27:24

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 6.11.2013 11:57:55
Edellinen vuotuinen päivitys: 6.11.2013 11:57:55


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales
Lyhenne: ICAM
Organisaation oikeudellinen muoto: NGO
Internet-osoite: http://www.icam-es.org

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Daniel Perez
Tehtävä organisaatiossa: General Manager

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Daniel Perez
Tehtävä organisaatiossa: General Manager

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: trajano  35
41002 Sevilla
ESPANJA
Puhelinnumero: (+34) 954651711
Faksinumero: (+34) 954644773
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Goals of the organisations are
to promote a sustaible way of farming in the world.
We want to assure the food production to be able to feead the humanity.
Improve the image of the farmers
improve the image of the European policies
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


We participate in the WTO civil society Dialoge
We were expert in the working thematic group II of the European union in rural development. "agriculture and wider economy"

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Humanitaarinen apu
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Ulkosuhteet
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 30
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 1
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • asaja (100 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • BELGIA
 • ESPANJA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 12/2011
Kokonaisbudjetti: 170 000
josta julkista rahoitusta: 30 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset: 0
- kansallisista rahoituslähteistä: 30 000
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 140 000
- lahjoitukset ja avustukset: 60 000
- jäsenmaksut: 80 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.