Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Belgian Maintenance Association

Identifikationsnummer i registret: 80937158884-09
Registreringsdato: 01-06-12 12:42:45

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 02-06-14 08:55:41
Seneste årlige opdatering 02-06-14 08:55:41


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Belgian Maintenance Association
Forkortelse: BEMAS
Retlig form: vzw-asbl
Websted: http://www.bemas.org

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Wim Vancauwenberghe
Stilling: Director

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Wim Vancauwenberghe
Stilling: Director

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Bd. A. Reyers  80
1030 Brussels
BELGIEN
Telefonnr.: (+32) 27065841
Faxnummer: (+32) 27068542
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Asset Management and maintenance of strategic importance for the competitiveness and sustainable operation of enterprises and institutions.
The professional management and maintenance of physical assets such as machinery, buildings and other infrastructures, improves reliability and increases safety. All this contributes to sustainable economic prosperity, the protection of humans and the environment, and finally the quality of life for all.

Mission
BEMAS aims to help its members on the path to an ever better management and maintenance of physical assets.
BEMAS does this is through:
- The establishment of a network of maintenance professionals in Belgian industry;
- Providing a forum where members share knowledge and experiences;
- Spreading best practices and other knowledge on asset management and maintenance;
- The publication of information on asset management and maintenance through various communication channels;
- The establishment of working groups on specific themes and topics in the field of asset management and maintenance;
- Stimulating innovation and actively participate in research in the field of asset management and maintenance;
To undertake targeted actions to improve the image of professional asset management and maintenance in order to upgrade these areas and raise awareness among the general public;
- To encourage young people to take an education and/or a job in maintenance;
- Lobbying towards decision makers and policy makers;
- The quest for the recognition of the professions in maintenance and asset management;
- Setting up and managing a certification program in the field of asset management and maintenance;
- Maintaining relationships with similar organizations at home and abroad and undertake activities with them;
- Representing the Belgian maintenance community as a spokesman and partner at regional, national and international level.

In the past 10 years we have grown from 50 to more than 650 members active in +/- 450 companies.
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


none

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Energi
 • Erhverv
 • Forskning og teknologi
 • Konkurrence
 • Økonomi og finans
 • Uddannelse

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Member of the EFNMS - European Federation of National Maintenance Societies.

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2011 - 12/2011
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: 750 €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 33.187 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:

balance sheet 31/12/2012:
-------------------------
net fixed assets: € 0
current assets: € 17.383
cash and cash equivalents: € 401.774
Total assets: € 425.257

capital including reserves: € 306.290
provisions: € 10.453
long term dept: € 1.184
current liabilities: € 107.330
Total liabilities: € 425.257


profit&loss account 31/12/2012
------------------------------
Total revenues: € 587.103
personnel cost: € 203.378
other operating costs: € 383.725
Operating profit: € 8.900
Net financial income: € 1.964
Net extraordinary items: € 0
Taxes on profit: € 471
Profit/loss this period: € 9.953

Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.