Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Belgian Maintenance Association

Identifikační číslo v rejstříku: 80937158884-09
Datum registrace: 1.6.12 12:42:45

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 2.6.14 8:55:41
Datum poslední roční aktualizace je 2.6.14 8:55:41


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Belgian Maintenance Association
Zkratka: BEMAS
Právní forma vzw-asbl
Internetové stránky: http://www.bemas.org

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Wim Vancauwenberghe
Funkce: Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Wim Vancauwenberghe
Funkce: Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Bd. A. Reyers  80
1030 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 27065841
Číslo faxu: (+32) 27068542
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Asset Management and maintenance of strategic importance for the competitiveness and sustainable operation of enterprises and institutions.
The professional management and maintenance of physical assets such as machinery, buildings and other infrastructures, improves reliability and increases safety. All this contributes to sustainable economic prosperity, the protection of humans and the environment, and finally the quality of life for all.

Mission
BEMAS aims to help its members on the path to an ever better management and maintenance of physical assets.
BEMAS does this is through:
- The establishment of a network of maintenance professionals in Belgian industry;
- Providing a forum where members share knowledge and experiences;
- Spreading best practices and other knowledge on asset management and maintenance;
- The publication of information on asset management and maintenance through various communication channels;
- The establishment of working groups on specific themes and topics in the field of asset management and maintenance;
- Stimulating innovation and actively participate in research in the field of asset management and maintenance;
To undertake targeted actions to improve the image of professional asset management and maintenance in order to upgrade these areas and raise awareness among the general public;
- To encourage young people to take an education and/or a job in maintenance;
- Lobbying towards decision makers and policy makers;
- The quest for the recognition of the professions in maintenance and asset management;
- Setting up and managing a certification program in the field of asset management and maintenance;
- Maintaining relationships with similar organizations at home and abroad and undertake activities with them;
- Representing the Belgian maintenance community as a spokesman and partner at regional, national and international level.

In the past 10 years we have grown from 50 to more than 650 members active in +/- 450 companies.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


none

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Podnikání
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Member of the EFNMS - European Federation of National Maintenance Societies.

Finanční údaje

Rok: 01/2011 - 12/2011
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 750 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 33 187 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

balance sheet 31/12/2012:
-------------------------
net fixed assets: € 0
current assets: € 17.383
cash and cash equivalents: € 401.774
Total assets: € 425.257

capital including reserves: € 306.290
provisions: € 10.453
long term dept: € 1.184
current liabilities: € 107.330
Total liabilities: € 425.257


profit&loss account 31/12/2012
------------------------------
Total revenues: € 587.103
personnel cost: € 203.378
other operating costs: € 383.725
Operating profit: € 8.900
Net financial income: € 1.964
Net extraordinary items: € 0
Taxes on profit: € 471
Profit/loss this period: € 9.953

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.