Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Belgian Maintenance Association

Identifikační číslo v rejstříku: 80937158884-09
Datum registrace: 01/06/2012 12:42:45

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 29/04/2015 08:43:41
Datum poslední roční aktualizace je: 29/04/2015 08:43:41
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 29/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Belgian Maintenance Association

BEMAS

vzw-asbl

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Bd. A. Reyers, 80
1030 Brussels
BELGIE

(+32) 27065841

    Osoba s právní odpovědností

pan  Wim Vancauwenberghe

Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Wim Vancauwenberghe

Director

    Cíle a úkoly

Asset Management and maintenance of strategic importance for the competitiveness and sustainable operation of enterprises and institutions.
The professional management and maintenance of physical assets such as machinery, buildings and other infrastructures, improves reliability and increases safety. All this contributes to sustainable economic prosperity, the protection of humans and the environment, and finally the quality of life for all.

Mission
BEMAS aims to help its members on the path to an ever better management and maintenance of physical assets.
BEMAS does this is through:
- The establishment of a network of maintenance professionals in Belgian industry;
- Providing a forum where members share knowledge and experiences;
- Spreading best practices and other knowledge on asset management and maintenance;
- The publication of information on asset management and maintenance through various communication channels;
- The establishment of working groups on specific themes and topics in the field of asset management and maintenance;
- Stimulating innovation and actively participate in research in the field of asset management and maintenance;
To undertake targeted actions to improve the image of professional asset management and maintenance in order to upgrade these areas and raise awareness among the general public;
- To encourage young people to take an education and/or a job in maintenance;
- Lobbying towards decision makers and policy makers;
- The quest for the recognition of the professions in maintenance and asset management;
- Setting up and managing a certification program in the field of asset management and maintenance;
- Maintaining relationships with similar organizations at home and abroad and undertake activities with them;
- Representing the Belgian maintenance community as a spokesman and partner at regional, national and international level.

In the past 10 years we have grown from 50 to more than 650 members active in +/- 450 companies.

  • evropské
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

More4Core


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

none

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Energetika
  • Hospodářská soutěž
  • Hospodářské a finanční věci
  • Podnikání
  • Výzkum a technologie
  • Vzdělávání

    Členství a příslušnost

Member of the EFNMS - European Federation of National Maintenance Societies.

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

750 €

0 €

More4Core

33 187 €

More4Core

balance sheet 31/12/2012:
-------------------------
net fixed assets: € 0
current assets: € 17.383
cash and cash equivalents: € 401.774
Total assets: € 425.257

capital including reserves: € 306.290
provisions: € 10.453
long term dept: € 1.184
current liabilities: € 107.330
Total liabilities: € 425.257


profit&loss account 31/12/2012
------------------------------
Total revenues: € 587.103
personnel cost: € 203.378
other operating costs: € 383.725
Operating profit: € 8.900
Net financial income: € 1.964
Net extraordinary items: € 0
Taxes on profit: € 471
Profit/loss this period: € 9.953

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.