Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Confédération des Syndicats Chrétiens

Inschrijvingsnummer in het register 80866452991-55
Inschrijvingsdatum: 12-1-10 12:05:42

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 6-1-14 8:32:10
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 6-1-14 8:32:10


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Confédération des Syndicats Chrétiens
Acroniem: ACV-CSC
Rechtsvorm: non available
Website: http://www.acv-online.be

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Vakbonden

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Marc Leemans
Functie: Voorzitter

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Claude Rolin
Functie: Secretaris-generaal

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Haachtsesteenweg  579
Postbus: PB 10 1031 BXL
1030 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 22463111
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: ACV-CSC is the largest Belgian Trade Union, defending the rights and interests of 1.600.000 affiliates
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 10
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


In close cooperation with ETUC, ACV-CSC defends workers interests whenever this may be relevant at the EU-level.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Belastingen
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Concurrentie
 • Economische en financiële zaken
 • Handel
 • Interne markt
 • Ondernemingen
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
ETUC European Trade Union Confederation
ITUC International Trade Union Confederation

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.