Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Partnership for Social Development

Идентификационен номер в Регистъра: 80813214599-83
Дата на регистрация: 24/11/2010 14:50:29

Информацията за този субект е била последно изменена на: 29/04/2015 10:07:44
Последната годишна актуализация е извършена на: 29/04/2015 10:07:44
Следваща актуализация най-късно до: 29/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Partnership for Social Development

PSD

NGO

    Раздел на регистрация

IV - Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски институции

Мозъчни тръстове и научноизследователски институции

    Координати за връзка

Lomnička, 1
10000 Zagreb
ХЪРВАТИЯ

(+385) 1 60 55 668

    Правно отговорно лице

Господин  Munir Podumljak

Executive Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Munir Podumljak

Executive Director

    Цели и задачи

Partnership for Social Development (PSD) is a nongovernmental, not-for-profit civil society organisation established in 1999 in Zagreb in the Republic of Croatia. PSD participates in building and development of democratic society through protection of and advocating for the principles of equality, ethics, non-violence, transparency and social accountability in actions and behaviour of all participants in social processes. PSD has been continuously active in the field of policy research since 2001 and as such has become an institution of support and promotion of democratic values, and an active participant in decision making processes at local, national and international levels thus affecting public policies in the field of social development and fight against corruption, human rights protection, fight against organized crime and trafficking in humans.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Anti-Corruption, Public Procurement, Conflict of interest, Integrity, Media


 

Не

Не

Не

Не

Не

Governance and anti-corruption policies

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 9  

9

9

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Бюджет
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Общи и институционални въпроси
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

10

 • ХЪРВАТИЯ

Regional Anti-corruption Platform which includes the following member organisations: Partnership for Social Development, Center for Development of Non-Profit Sector (Serbia), Fund for an Open Society Serbia, Open Society Fund (Bosnia and Herzegovina), Romanian Academic Society (Romania)

BURA (anti-corruption network of 10 Croatian NGOs) which includes the following member organisations: Partnership for Social Development, Autonomous Center Cakovec, Dalmatian Solidarity Committee, Association Pokretac, Civil Rights Project Sisak, Association Zora, Association Dominoes, Women Association Vukovar, Women Association Korak, Women Association Izvor

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

267 896 €

267 896 €

 €

224 103 €

IPA CSF, FP7, OLAF

43 793 €

0 €

0 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.