Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

ABM Analytics Ltd

Identifikačné číslo v Registri: 80794027935-22
Dátum registrácie: 02/02/2012 03:14:01

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 20/01/2014 12:10:36
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 20/01/2014 12:10:36

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

ABM Analytics Ltd

Privately held energy advisory company

    Oddiel registrácie

I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

Flat, Sylvia Court, Cavendish Street, 29
Hoxton
N1 7PD London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 2075022603

(+44) 2075022603

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Vlasios Voudouris

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Sylvain Agar

Director

    Ciele a poslanie

ABM Analytics is a privately held energy advisory company dedicated to provide services and a variety of tailor-made packages to meet the specialised needs of organisations.

ABM Analytics is known for its well-researched fundamental energy/fuels work, particularly in oil, gas, electricity and renewables.

Our approach is to partner with clients to provide solutions to a complex reality, to simplify a confusing picture, to deconstruct the energy market into its constituent parts and re-assemble these parts to enhance the capabilities of our clients through:

a) Customisation of our core agent-based model to fulfill clients' needs
b) Utilisation of our flagship tools for quantifiable scenario analysis and development of strategic insights
c) Understanding of price and flow pressure points in energy/fuels markets
d) Assessment of the impact of imbalances on energy prices and flows based upon the envisaged energy portfolio of our clients

ABM Analytics focus is on delivering the right result that brings lasting value to your organisation. ABM Analytics goal is to fully utilise its research for each decision and risk-adjusted investment process.

  • európskej
  • svetovej
  • celoštátnej

    Činnosti

a) Customisation of our core agent-based model to fulfill clients' needs in terms of short-term, long-term forecasting of demand, supply and prices of oil and gas
b) Utilisation of our flagship tools for quantifiable scenario analysis and development of strategic insights in the area of oil, gas, electricity and renewables
c) Understanding of price and flow pressure points in energy/fuels markets
d) Assessment of the impact of imbalances on energy prices and flows based upon the envisaged energy portfolio of our clients

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

15

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Energetika

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

10 000 €

  • Strategic Asia

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.