Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

ABM Analytics Ltd

Inschrijvingsnummer in het register 80794027935-22
Inschrijvingsdatum: 2-2-12 3:14:01

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 20-1-14 12:10:36
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 20-1-14 12:10:36


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: ABM Analytics Ltd
Acroniem:
Rechtsvorm: Privately held energy advisory company
Website: http://www.abm-analytics.com/

Categorie

Categorie I - Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/zelfstandige adviseurs
Meer specifiek: Professionele adviesbureaus

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Vlasios Voudouris
Functie: CEO

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Sylvain Agar
Functie: Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Flat, Sylvia Court, Cavendish Street Hoxton 29
N1 7PD London
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: (+44) 2075022603
Faxnummer: (+44) 2075022603
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: ABM Analytics is a privately held energy advisory company dedicated to provide services and a variety of tailor-made packages to meet the specialised needs of organisations.

ABM Analytics is known for its well-researched fundamental energy/fuels work, particularly in oil, gas, electricity and renewables.

Our approach is to partner with clients to provide solutions to a complex reality, to simplify a confusing picture, to deconstruct the energy market into its constituent parts and re-assemble these parts to enhance the capabilities of our clients through:

a) Customisation of our core agent-based model to fulfill clients' needs
b) Utilisation of our flagship tools for quantifiable scenario analysis and development of strategic insights
c) Understanding of price and flow pressure points in energy/fuels markets
d) Assessment of the impact of imbalances on energy prices and flows based upon the envisaged energy portfolio of our clients

ABM Analytics focus is on delivering the right result that brings lasting value to your organisation. ABM Analytics goal is to fully utilise its research for each decision and risk-adjusted investment process.
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • nationaal
  • Europees
  • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 15
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


a) Customisation of our core agent-based model to fulfill clients' needs in terms of short-term, long-term forecasting of demand, supply and prices of oil and gas
b) Utilisation of our flagship tools for quantifiable scenario analysis and development of strategic insights in the area of oil, gas, electricity and renewables
c) Understanding of price and flow pressure points in energy/fuels markets
d) Assessment of the impact of imbalances on energy prices and flows based upon the envisaged energy portfolio of our clients

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Energie

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Omzet van de organisatie voor de behartiging van de belangen van haar cliënten bij de Europese instellingen:
10.000 €

Cliënten waarmee een omzet van minder dan 50000 € wordt gerealiseerd
  • Strategic Asia

Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.