Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Fertilizers Europe

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 80788715017-29
Data rejestracji: 17/01/2011 12:53:05

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 16/01/2015 12:26:22
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 12/01/2015 16:13:15

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Fertilizers Europe

ASBL

    Kategoria rejestracji

II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe

Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

    Dane kontaktowe

Avenue E. Van Nieuwenhuyse, 6
1160 BRUSSELS
BELGIA

(+32) 2 675 35 50

(+32) 2 675 39 61

Contacts:
Jacob B. Hansen, Director General, jacob.hansen@fertilizerseurope.com
Mark Cryans, Head of Communications mark@fertilizerseurope.com
Jenny Wahlman Office Manager jenny@fertilizerseurope.com
Sean Mackle, Director, Trade and Economic Policy sean.mackle@fertilizerseurope.com
Christian Pallière, Director, Agriculture & Environment christian.palliere@fertilizerseurope.com
Antoine Hoxha, Director, Technical Environment Safety antoinehoxha@fertilizerseurope.com

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Jacob  Hansen

Director General

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Jacob Hansen

Director General

    Cele i zakres obowiązków

Fertilizers feed half the global population. Fertilizers Europe represents the major fertilizer manufactures in the EU. Its members account for approximately 70-80% of the region’s 70-80% fertilizer production capacity and around 70% of phosphate fertilizer production. As an industry association, Fertilizers Europe’s mission is to identify, promote and manage the common interests of its members. It aims to fulfill this mission by explaining and promoting the role of fertilizers in European agriculture and horticulture, by anticipating and preparing for emerging issues that may affect the industry, by speaking on behalf of its members, and by providing them – and other interested parties – with a wide range of statistical information and studies. The issues that the industry devotes its attention to may be matters that have prompted concern within the industry itself (related, for example, to its competitiveness, its profitability of even its existence); they may, on the other hand, have arisen in other sectors of society in connection with the production or use of fertilizers.

europejskim

    Działalność

-trade policy, trade agreements, trade defence instruments
-environment legislation on climate, water, etc.
-development of the common agricultural policy
-safety and security of fertilizer manufacturing and handling

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

8

At Director level all Directors have advocacy responsibilities. The majority of their workload though is related to technical issues with members. Other staff have a limited lobbying role.

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Jacob HANSEN 20/01/2015 16/01/2016
Charlotte Prestini 11/03/2015 09/03/2016
Carmen-Alina Turcu 04/10/2014 02/10/2015
Sean Mackle 06/01/2015 22/12/2015
Mark Cryans 21/11/2014 19/11/2015
Nikolaos-Ermis Panagiotopoulos 06/01/2015 22/12/2015

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rynek wewnętrzny
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Fertilizers Europe is an affiliated member of CEFIC European Chemical Industry Council and member of the Intenational Fertilizers Industry Association IFA. Fertilizers Europe is also involved with Forum on Fertilizers and Nutrients for Growth, European Energy Forum, European Sustainable Phosphorus Platform, EPC, Friends of Europe, CEPS and British chamber of Commerce.

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

340 900 €

0 €

0 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.