Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Fertilizers Europe

Identifikavimo numeris Registre: 80788715017-29
Registracijos data: 11.1.17 12.53.05

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 15.1.16 12.26.22
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 15.1.12 16.13.15


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Fertilizers Europe
Akronimas:
Teisinis statusas: ASBL
Svetainė: http://www.fertilizerseurope.com

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Jacob  Hansen
Pareigos: Director General

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Jacob Hansen
Pareigos: Director General

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Avenue E. Van Nieuwenhuyse  6
1160 BRUSSELS
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 2 675 35 50
Faksas: (+32) 2 675 39 61
Papildoma kontaktinė informacija: Contacts:
Jacob B. Hansen, Director General, jacob.hansen@fertilizerseurope.com
Mark Cryans, Head of Communications mark@fertilizerseurope.com
Jenny Wahlman Office Manager jenny@fertilizerseurope.com
Sean Mackle, Director, Trade and Economic Policy sean.mackle@fertilizerseurope.com
Christian Pallière, Director, Agriculture & Environment christian.palliere@fertilizerseurope.com
Antoine Hoxha, Director, Technical Environment Safety antoinehoxha@fertilizerseurope.com

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Fertilizers feed half the global population. Fertilizers Europe represents the major fertilizer manufactures in the EU. Its members account for approximately 70-80% of the region’s 70-80% fertilizer production capacity and around 70% of phosphate fertilizer production. As an industry association, Fertilizers Europe’s mission is to identify, promote and manage the common interests of its members. It aims to fulfill this mission by explaining and promoting the role of fertilizers in European agriculture and horticulture, by anticipating and preparing for emerging issues that may affect the industry, by speaking on behalf of its members, and by providing them – and other interested parties – with a wide range of statistical information and studies. The issues that the industry devotes its attention to may be matters that have prompted concern within the industry itself (related, for example, to its competitiveness, its profitability of even its existence); they may, on the other hand, have arisen in other sectors of society in connection with the production or use of fertilizers.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 8
Papildoma informacija: At Director level all Directors have advocacy responsibilities. The majority of their workload though is related to technical issues with members. Other staff have a limited lobbying role.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Jacob HANSEN 15.1.20 16.1.16
Carmen-Alina Turcu 14.10.4 15.10.2
Sean Mackle 15.1.6 15.12.22
Verena Jirgal 14.9.9 15.3.5
Mark Cryans 14.11.21 15.11.19
Nikolaos-Ermis Panagiotopoulos 15.1.6 15.12.22
Antuan Hoxha 14.3.29 15.3.27

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


-trade policy, trade agreements, trade defence instruments
-environment legislation on climate, water, etc.
-development of the common agricultural policy
-safety and security of fertilizer manufacturing and handling

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Transportas
 • Vidaus rinka
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Fertilizers Europe is an affiliated member of CEFIC European Chemical Industry Council and member of the Intenational Fertilizers Industry Association IFA. Fertilizers Europe is also involved with Forum on Fertilizers and Nutrients for Growth, European Energy Forum, European Sustainable Phosphorus Platform, EPC, Friends of Europe, CEPS and British chamber of Commerce.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: 340 900 €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.