Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Fertilizers Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 80788715017-29
Datum registrace: 17.1.11 12:53:05

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 23.12.13 9:46:53
Datum poslední roční aktualizace je 23.12.13 9:46:53


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Fertilizers Europe
Zkratka:
Právní forma ASBL
Internetové stránky: http://www.fertilizerseurope.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Jacob  Hansen
Funkce: Director General

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Jacob Hansen
Funkce: Director General

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: avenue E. Van Nieuwenhuys  6
1160 BRUSSELS
BELGIE
Telefon: (+32) 2 675 35 50
Číslo faxu: (+32) 2 675 39 61
Další kontaktní údaje: Contacts:
Jacob B. Hansen, Director General, jacob@fertilizerseurope.com
Mark Cryans, Head of Communications mark@fertilizerseurope.com
Jenny Wahlman Office Manager jenny@fertilizerseurope.com
Sean Mackle, Director, Trade and Economic Policy sean@fertilizerseurope.com
Christian Pallière, Director, Agriculture & Environment christian@fertilizerseurope.com
Antoine Hoxha, Director, Technical Environment Safety antoine@fertilizerseurope.com

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Fertilizers feed half the global population. Fertilizers Europe represents the major fertilizer manufactuers in the EU. Its members account for approximately 70-80% of the region’s nitrogen fertilizer production capacity and around 70% of phosphate fertilizer production. As an industry association, Fertilizers Europe’s mission is to identify, promote and manage the common interests of its members. It aims to fulfil this mission by explaining and promoting the role of fertilizers in European agriculture and horticulture, by anticipating and preparing for emerging issues that may affect the industry, by speaking on behalf of its members, and by providing them – and other interested parties – with a wide range of statistical information and studies. The issues that the industry devotes its attention to may be matters that have prompted concern withint the industry itself (related, for example, to its competitiveness, its profitability of even its existence); they may, on the other hand, have arisen in other sectors of society in connecton with the production or use of fertilizers.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace: At Director level all Directors have advocacy responsibilities. The majority of their workload though is related to technical issues with members. Other staff have a limited lobbying role.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Jacob HANSEN 24.12.13 20.12.14
Carmen-Alina Turcu 4.10.14 2.10.15
Sean Mackle 24.12.13 20.12.14
Nikolaos-Ermis Panagiotopoulos 24.12.13 20.12.14
Charlotte Prestini 24.12.13 20.12.14
Verena Jirgal 9.9.14 5.3.15
Mark Cryans 8.1.14 20.12.14
Antuan Hoxha 29.3.14 27.3.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


-trade policy especially to use and the devleopment of trade defence instruments
-environment legistlation on climate, water, etc.
-development of the common agricultural policy
-safety and security of fertilizer manufacturing and handling

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Fertilizers Europe is an affiliated member of CEFIC European Chemical Industry Council and member of the Intenational Fertilizers Industry Association IFA. CEPS and Friends of Europe.

Finanční údaje

Rok: 01/2011 - 12/2011
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 360 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.