Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen

Αριθμός μητρώου: 80722695701-02
ημερομηνία της εγγραφής: 20/04/2011 15:02:44

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 24/03/2014 17:06:36
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 24/03/2014 17:06:36

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen

Munich Re

AG

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Königinstrasse, 107
80802 Muenchen
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+0049) 89 38910

(+) 

Dr. Ralf Fischer zu Cramburg
Munich Re
Head of Representative Office Brussels

Avenue Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussels
Belgium

Phone: +32 2 278 2485
Fax: +32 2 278 2585
RFischerzuCramburg@munichre.com

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Nikolaus von Bomhard

Chairman of the Board of Management

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Ralf Fischer zu Cramburg

Head of Representative Office Brussels

    Στόχοι και αποστολή

Munich Re adopts a prospective, prudent and responsible approach to risk management. For around 130 years, we have continuously created value over the long term by assuming a wide diversity of risks globally. We are convinced that this business concept can be successfully projected into the future only through sustainable action. By this we understand the need to balance economic, ecological and social requirements. To this end, we actively involve our local and global stakeholders, above all our investors, clients and employees

“Turning risk into value” – this is the Munich Re maxim we have anchored in our mission statement. We are committed to our corporate responsibility towards our stakeholders. To honour this commitment, we have made responsible action – corporate responsibility – part and parcel of our strategy and have firmly embedded it in our organisation.

Munich Re’s guiding principle is to create sustainable value and conduct its affairs in a responsible manner. We are fully convinced that only by taking this holistic approach can we secure the long-term success of our integrated business model. It is in particular to our clients and investors that we guarantee continuous value creation, in giving full consideration to ecological and social aspects in the interests of our staff and for the benefit of society as a whole.

Our hallmarks are innovation, solidity and client focus. We put quality before quantity, enabling us to achieve profitable, long-term growth. Thanks to this long-term and far-sighted strategy, the Group has fared well in a difficult capital market environment.

Munich Re stands for exceptional solution-based expertise, consistent risk management, financial stability and client proximity. Our integrated business model realises synergies and economies of scope along the whole value chain. This is propelled by our three business fields: primary insurance, reinsurance and Munich Health as the third pillar for the challenges of the global healthcare market. As a result, we build lasting value for our clients, shareholders and staff.

Munich Re is one of the world's leading players in the reinsurance industry. Some 40 million clients in over 30 countries place their trust in the services and security it provides.

It operates in all lines of insurance, with around 47,000 employees throughout the world. Especially when clients require solutions for complex risks, Munich Re is a much sought-after risk carrier.

Our primary insurance operations are concentrated mainly in the ERGO Insurance Group. It is the market leader in Europe in health and legal protection insurance. In international healthcare business, Munich Re pools its insurance and reinsurance operations, as well as related services, under the Munich Health brand. Munich Re’s global investments are managed by MEAG, which also makes its competence available to private and institutional investors outside the Group.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

All topics with impact on financial services.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Φορολογία

    Μέλη

PEIF (Pan-European Insurance Forum)
CFO-Forum (Chief Financial Officers Forum)
CRO-Forum (Chief Risk Officers Forum)
GA (Geneva Association)
IE (Insurance Europe)

GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft)
DAI (Deutsches Aktieninstitut e. V.)
DIRK (Deutscher Investor Relations Verband e.V.)
DRSC (Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e. V.)
FPMI (Finanzplatz München Initiative)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 100.000  € και < 150.000  €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.