Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen

Αριθμός μητρώου: 80722695701-02
ημερομηνία της εγγραφής: 20/4/2011 3:02:44 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 24/3/2014 5:06:36 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 24/3/2014 5:06:36 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen
Ακρωνύμιο: Munich Re
Νομικό καθεστώς: AG
Δικτυακός τόπος: http://www.munichre.com

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εταιρείες και όμιλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Nikolaus von Bomhard
Θέση: Chairman of the Board of Management

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Ralf Fischer zu Cramburg
Θέση: Head of Representative Office Brussels

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 107 Königinstrasse 
80802 Muenchen
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+0049) 89 38910
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Dr. Ralf Fischer zu Cramburg
Munich Re
Head of Representative Office Brussels

Avenue Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussels
Belgium

Phone: +32 2 278 2485
Fax: +32 2 278 2585
RFischerzuCramburg@munichre.com

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Munich Re adopts a prospective, prudent and responsible approach to risk management. For around 130 years, we have continuously created value over the long term by assuming a wide diversity of risks globally. We are convinced that this business concept can be successfully projected into the future only through sustainable action. By this we understand the need to balance economic, ecological and social requirements. To this end, we actively involve our local and global stakeholders, above all our investors, clients and employees

“Turning risk into value” – this is the Munich Re maxim we have anchored in our mission statement. We are committed to our corporate responsibility towards our stakeholders. To honour this commitment, we have made responsible action – corporate responsibility – part and parcel of our strategy and have firmly embedded it in our organisation.

Munich Re’s guiding principle is to create sustainable value and conduct its affairs in a responsible manner. We are fully convinced that only by taking this holistic approach can we secure the long-term success of our integrated business model. It is in particular to our clients and investors that we guarantee continuous value creation, in giving full consideration to ecological and social aspects in the interests of our staff and for the benefit of society as a whole.

Our hallmarks are innovation, solidity and client focus. We put quality before quantity, enabling us to achieve profitable, long-term growth. Thanks to this long-term and far-sighted strategy, the Group has fared well in a difficult capital market environment.

Munich Re stands for exceptional solution-based expertise, consistent risk management, financial stability and client proximity. Our integrated business model realises synergies and economies of scope along the whole value chain. This is propelled by our three business fields: primary insurance, reinsurance and Munich Health as the third pillar for the challenges of the global healthcare market. As a result, we build lasting value for our clients, shareholders and staff.

Munich Re is one of the world's leading players in the reinsurance industry. Some 40 million clients in over 30 countries place their trust in the services and security it provides.

It operates in all lines of insurance, with around 47,000 employees throughout the world. Especially when clients require solutions for complex risks, Munich Re is a much sought-after risk carrier.

Our primary insurance operations are concentrated mainly in the ERGO Insurance Group. It is the market leader in Europe in health and legal protection insurance. In international healthcare business, Munich Re pools its insurance and reinsurance operations, as well as related services, under the Munich Health brand. Munich Re’s global investments are managed by MEAG, which also makes its competence available to private and institutional investors outside the Group.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 1
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


All topics with impact on financial services.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
PEIF (Pan-European Insurance Forum)
CFO-Forum (Chief Financial Officers Forum)
CRO-Forum (Chief Risk Officers Forum)
GA (Geneva Association)
IE (Insurance Europe)

GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft)
DAI (Deutsches Aktieninstitut e. V.)
DIRK (Deutscher Investor Relations Verband e.V.)
DRSC (Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e. V.)
FPMI (Finanzplatz München Initiative)

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 100000  € και < 150000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.