Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Bundesverband der Deutschen Klein- und Obstbrenner e.V.

Identifikacijska številka v Registru: 80563296178-23
Datum registracije: 11.7.11 13:00:58

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 25.6.14 12:01:20
Datum zadnje letne spremembe: 25.6.14 12:01:20


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Bundesverband der Deutschen Klein- und Obstbrenner e.V.
Kratica:
Pravni status: eingetragener Verein
Spletna stran: http://obstbrenner.de

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Alois Gerig
Položaj: 1. Vorsitzender

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Gerald Erdrich
Položaj: Hauptgeschäftsführer

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Hardtstrasse  37
Poštni predal: 76158
76185 Karlsruhe
NEMČIJA
Telefon: (+49) 7219555111
Telefaks: (+49) 721550688
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Interessensvertretung, Beratung und Weiterbildung der landwirtschaftlichen Klein- und Obstbrennereien in Deutschland und Europa.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Verlängerung des Deutschen Branntweinmonopoles.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Varnost živil

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 10/2012 - 09/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: 3.000 €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.