Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Bundesverband der Deutschen Klein- und Obstbrenner e.V.

Numărul de identificare din Registru: 80563296178-23
Data înscrierii: 11.07.2011 13:00:58

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 25.06.2014 12:01:20
Data ultimei actualizări anuale: 25.06.2014 12:01:20


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Bundesverband der Deutschen Klein- und Obstbrenner e.V.
Acronim:
Statut juridic: eingetragener Verein
Site internet: http://obstbrenner.de

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Alois Gerig
Funcţie: 1. Vorsitzender

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Gerald Erdrich
Funcţie: Hauptgeschäftsführer

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Hardtstrasse  37
Cutia poştală: 76158
76185 Karlsruhe
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 7219555111
Număr de fax: (+49) 721550688
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Interessensvertretung, Beratung und Weiterbildung der landwirtschaftlichen Klein- und Obstbrennereien in Deutschland und Europa.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Verlängerung des Deutschen Branntweinmonopoles.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Consumatori
 • Siguranţă alimentară

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 10/2012 - 09/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: 3.000 €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.