Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Bundesverband der Deutschen Klein- und Obstbrenner e.V.

Identifikavimo numeris Registre: 80563296178-23
Registracijos data: 11/07/2011 13:00:58

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 09/02/2015 11:51:01
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 09/02/2015 11:51:01
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 09/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Bundesverband der Deutschen Klein- und Obstbrenner e.V.

eingetragener Verein

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Hardtstrasse, 37
Pašto dėžutė: 76158
76185 Karlsruhe
VOKIETIJA

(+49) 7219555111

    Teisiškai atsakingas asmuo

Alois Gerig

1. Vorsitzender

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Gerald Erdrich

Hauptgeschäftsführer

    Tikslai ir uždaviniai

Interessensvertretung, Beratung und Weiterbildung der landwirtschaftlichen Klein- und Obstbrennereien in Deutschland und Europa.

  • Europos
  • valstybės
  • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Verlängerung des Deutschen Branntweinmonopols


 

Non

Non

Non

Non

Non

Verlängerung des Deutschen Branntweinmonopoles.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 2  

2

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Klimato politika
  • Maisto sauga
  • Vartotojai
  • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

10/2013  -  09/2014

3 000 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.