Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Bundesverband der Deutschen Klein- und Obstbrenner e.V.

Identifikavimo numeris Registre: 80563296178-23
Registracijos data: 11.7.11 13.00.58

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.25 12.01.20
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.6.25 12.01.20


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Bundesverband der Deutschen Klein- und Obstbrenner e.V.
Akronimas:
Teisinis statusas: eingetragener Verein
Svetainė: http://obstbrenner.de

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Alois Gerig
Pareigos: 1. Vorsitzender

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Gerald Erdrich
Pareigos: Hauptgeschäftsführer

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Hardtstrasse  37
Pašto dėžutė: 76158
76185 Karlsruhe
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+49) 7219555111
Faksas: (+49) 721550688
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Interessensvertretung, Beratung und Weiterbildung der landwirtschaftlichen Klein- und Obstbrennereien in Deutschland und Europa.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Verlängerung des Deutschen Branntweinmonopoles.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Klimato politika
 • Maisto sauga
 • Vartotojai
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 10/2012 - 09/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: 3 000 €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.