Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Nätverket för Telekomanvändare - NTK

Αριθμός μητρώου: 80475642314-76
ημερομηνία της εγγραφής: 23/9/2009 1:33:42 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 4/10/2014 11:00:55 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 4/10/2014 11:00:55 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Nätverket för Telekomanvändare - NTK
Ακρωνύμιο: NTK
Νομικό καθεστώς: Association registered in Sweden
Δικτυακός τόπος: http://www.telekomanvandare.se

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Jukka Ristijärvi
Θέση: chairman

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Alf Kjeller
Θέση: Sekretary general

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 34, 5 tr c/o Alf Kjeller Konsult Tulegatan
S-11353 Stockholm
ΣΟΥΗΔΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+4670) 5720990
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: The point for communications with NTK is Alf Kjeller, secretary general, NTK, c/o Alf Kjeller Konsult, Tulegatan 34, 5 tr S-11353 Stockholm, Sweden, mobile phone +46705720990

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: NTK is a national Swedish independent not-for-profit association of national (and multinational) companies and organisations from all segments (small, medium and large) as users of telecommunications services.

Its aim is to ensure the needs of business users are understood and taken into account, wherever telecommunications regulations are discussed and or implemented.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


NTK is a national Swedish independent not-for-profit association of national (and multinational) companies and organisations from all segments (small, medium and large) as users of telecommunications services.

Its aim is to ensure the needs of business users are understood and taken into account, wherever telecommunications regulations are discussed and or implemented.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Επικοινωνία
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Κοινωνία της πληροφορίας

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 50
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΣΟΥΗΔΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 20.000
από δημόσια χρηματοδότηση:
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 20.000
- δωρεές:
- συνδρομές μελών: 20.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.