Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Nätverket för Telekomanvändare - NTK

Αριθμός μητρώου: 80475642314-76
ημερομηνία της εγγραφής: 23/09/2009 13:33:42

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 10/05/2015 17:50:47
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 10/05/2015 17:50:47
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 10/05/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Nätverket för Telekomanvändare - NTK

NTK

Association registered in Sweden

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

c/o Alf Kjeller Konsult, 34, 5 tr
Tulegatan
S-11353 Stockholm
ΣΟΥΗΔΙΑ

(+4670) 5720990

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Jukka Ristijärvi

chairman

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Alf Kjeller

Sekretary general

    Στόχοι και αποστολή

NTK is a national Swedish independent not-for-profit association of national (and multinational) companies and organisations from all segments (small, medium and large) as users of telecommunications services.

Its aim is to ensure the needs of business users are understood and taken into account, wherever telecommunications regulations are discussed and or implemented.

  • εθνικού επιπέδου
  • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Telecom


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

NTK is a national Swedish independent not-for-profit association of national (and multinational) companies and organisations from all segments (small, medium and large) as users of telecommunications services.

Its aim is to ensure the needs of business users are understood and taken into account, wherever telecommunications regulations are discussed and or implemented.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανταγωνισμός
  • Διευρωπαϊκά δίκτυα
  • Επικοινωνία
  • Εσωτερική αγορά
  • Κοινωνία της πληροφορίας

    Μέλη

INTUG

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.